Nasjonal fagdag for Familiens hus/familiesenter


RKBU Midt, Nord og Vest og RBUP Øst og Sør inviterer til Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre.

Program for dagen:

Kl. 10.00 - 10.10: Velkommen og innledning til dagen.

Kl. 10.10 - 12.00: Anne Andersen: «Tillit: Fundament og prosess i samarbeid og samhandling». Tillit er limet i vårt samfunnssystem. Det gjør det mulig å vende seg til andre og be om hjelp, søke råd eller bli tatt vare på. Det gjør at vi skiller de vi kan stole på fra de vi bør unngå. Når man som familie, foreldre eller barn strever eller bare lurer, har vi egne «kart» å orientere etter for å finne ut hvor løsningen ligger, hvem som kan hjelpe. Familiesentret skal være et slikt sted å søke mot. Bruken forutsetter tillit til dere fra brukerne og deres tillit til dem for at dere skal tro på det dere gjør.

Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj

Kl. 13.00 - 16.00: Trond Waage: «Familiesentrene som endringsagenter». Foredraget tar for seg utfordringen det er å implementere politiske visjoner i praksis, og vil reflektere rundt de muligheter familiesentrene har til å endre de kommunale landskap til det beste for barn. Han vil også belyse familiesenterarbeidet ut fra Barnekonvensjonen og barns rettigheter.

Kl. 16.00 – 18.00: Plenumsdiskusjon og gruppearbeid knyttet til dagens tema.

Sted: Gardermoen, Park Inn Hotell

Dato: 27. november 2014

Pris: Kr. 400,-. Reise og evt. overnatting må dekkes av den enkelte deltager.

Program

Påmelding

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. november 2014 kl. 10.00–18.00
Hvor: Park Inn Hotell, Gardermoen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle


Vedlegg / Bilder
Invitasjon Fagdag 2014