Doktorgradskurs SVF - 8055 Fornemmelser for kjønn


10. til 12. oktober arrangerer Kvinnforsk doktorgradskurs  “Fornemmelse for Kjønn”

 

Kurset ledes av professor Hanne Haavind. Som forelesere og veiledere deltar også professor Katrin Losleben UiT Norges arktiske universitet  og professor  Eva Magnusson fra Umeå Universitetet. I tillegg kan andre med relevant bakgrunn fra Kvinnforsk UiT være ressurspersoner, avhengig av deltakernes fagprofil.

Losleben_K1
Hanne Haavind     Katrin Losleben    Eva Magnusson

 

«Fornemmelser for kjønn». Tittelen henspiller på kursets kunnskapsteoretiske grunnlag som hentes fra symbolsk interaksjonisme. Formålet er å vise hvordan betydninger knyttet til kjønn kommer i spill melllom mennesker og blir forhandlet frem på ulike måter, som igjen kan bidra til sosiale endringer. Kurset bygger  på en metodologisk tilnærming som er fortolkende og ettersøker ulike former for kjønnet identitetsdannelse, subjektivering og personlige endringer over tid og sted.

Alle på kurset skal arbeide med å utvikle kjønnsanalyser som er tilpasset deltakernes egne forskningsprosjekter.

Kurset er særlig beregnet på doktorgradskandidater som er i gang med eget prosjekt, og som har en "fornemmelse" i retning av at "kjønn" har noe med saken å gjøre. Enten det dreier seg om tekster eller bilder (som litteratur eller billedkunst, historiske kilder) eller empirisk materiale (i form av intervjuer, observasjoner, feltnotater), skal deltakere og lærere forsøke å finne det kjønnsanalytiske potensiale og løfte frem mote interessante resultater. Deltakerne behøver ikke ha en ferdig utviklet analysestrategi som er forankret i teori, men snarere interesse og mot ril å prøve seg frem og diskutere med andre.

Viktig informasjon:
  • Dette er et forskerkurs, der alle som ønsker faglig påfyll kan delta og sende inn paper, men phd-studenter som ønsker å ta dette 5 poengskurset vil bli prioritert.
  • Ansatte og studenter som ønsker å delta uten å ta dette som et doktorgradskurs må ta direkte kontakt med kursleder: Hanne Haavind (hanne.haavind@psykologi.uio.no )
  • Søknadsfrist for opptak på doktorgradskurs 1. juni for eksterne søkere og 1.august for interne søkere. Søknadsskjema for eksterne på SøknadsWeb, for interne på StudentWeb
  • Frist for levering av prosjektpresentasjon: 15. september
  • Eksamensinnlevering 10. november

Kurset i studiekatalogen;

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
10.10.17 kl. 00:00
Slutter:
14.10.17 kl. 00:00
Hvor:
Universitetet i Tromsø
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle