Program - Erfaringsseminar for engelsk i KFK 27.-28. mars

  

Foreløpig program. Endringer kan forekomme.

Onsdag 27. mars

10:00-10:30

Registrering

10:30-11:00

Velkommen/Introduksjon 

Tekster i engelskundervisningen: Hvordan kan faget og engelsklærerens ansvar defineres?

11:00-12:00

 

Stefan Holander, UiT Norges arktiske universitet (Alta)

Reading, Viewing, Thinking: Literature, Film, and the Future of English in our Educational System

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13.45

 Jessica Allen Hanssen, Nord Universitet (Bodø)

Encounters with Text, Encounters with Criticism: Choosing The Right Texts and Interpretative Strategies

13.45-14.00

Pause

14.00-15.00

Anja Synnøve Bakken, Nord Universitet (Levanger)

Fagfornyelsen: Praktiske implikasjoner for tekstbasert arbeid i engelskundervisningen

Diskusjon i grupper og plenum

15:00-15:15

Pause

15:15-15:45

Oppsummering

19:00

Middag (påmelding)

 

Torsdag 28. mars

Fagfornyelsen

9:00-10:00

 

Mary Ann Ronæs, Utdanningsdirektoratet, og Hildegunn Elvestad, Fagereng skole

Fagfornyelsen 

10:00-10:15

Pause

 Akademisk skriving

10:15-11:00

 

 

Ingunn Ofte, NTNU

Hvordan støtte KfK-studentene i deres utvikling av akademisk skrivekompetanse: Om å jobbe med akademisk skriving in KfK-kursene. Diskusjon/gruppearbeid underveis.

(NB: Deltakerne skal ta med seg én akademisk skriveoppgave de har brukt i KfK-kurset sitt)

11:00-11:15

Pause

11:15-12:15

Ingunn Ofte, NTNU

Fortsettelse

12:15-13:15

Lunsj

 Flerspråklighet i engelskfaget

13:15-14:00

Mona Flognfeldt, OsloMet

Multilingualism in the English classroom

14:00-14.15

 Pause

 14.15-15.30

 Praktiske aktiviteter/Diskusjon i grupper

 15.30-16.00

 Evaluering og avreise