Program Utdanningskonferansen 6. april 2017: Vurdering for bedre læring?

Error rendering component

Utdanningskonferansen 2017 om kvalitet i utdanning ved Helsefak fokuserer på vurdering for (formativ) og av (summativ) læring.

Foredragene som holdes på Store Aud før lunsj vil streames og kan sees på opptak i etterkant av konferansen. Lenke til streaming og opptak.

Workshopene som foregår etter lunsj sendes via Skype for Business. Lenker finner du i beskrivelsene om workshopene.

Kl.08.00 - 08.15 Registrering og kaffe i Store Auditorium MH, plan 6

Konferansier: Anita Iversen

Kl.08.15 - 08.30 Velkommen v/Prorektor Wenche Jacobsen

Kl.08.30 - 09.45 Gjesteinnledere

Amund Thomassen, NSO (Norsk studentorganisasjon)

Kvalitet og vurdering; norske studenters forventninger etter kvalitetsmeldingen


Cees Van der Vleuten, Maastrich University The Netherlands (Via multimedia) 

A Programmatic Approach to Assessment

Refleksjoner fra et ekspertpanel 

Kl. 09.45-10.00 Pause i Lysgården

Kl.10.00 - 12.00 Korte speedinnlegg

Suksesshistorier fra Helsefak som reflekterer vurderingsmåter/aktiviteter som bidrar til læring.
Studenter og lærere fra ulike institutter og studieprogram deltar. Form: PechaKutcha

Vurdering og undervisning

Vurdering i praksisstudier

 

Kl. 11.10 - 11.20 PAUSE med dating/diskusjon 

Vurdering og digitale virkemidler

Juss og vurdering

Vurdering og kvalitet

Studenter om vurdering

  • "Studentenes holdning til vurdering" v/ Jesper Arntzen og Marie Sivertsen

 

Kl. 12.00 - 12.45 Lunsj med dating, diskusjon og refleksjon

Kl. 12.45 - 15.00 Parallellsesjoner – workshops

Deltakerne melder seg på workshops ved påmelding. Obs. samme workshop gjennomføres to ganger.

Første runde: kl.12.45 - 13.45

Pause kl.13.45 - 14.00

Andre runde: kl.14.00 - 15.00

Kl. 15.00 Vel hjem

Hjem