Alle arrangementer
15.11.2019 10.00
15.11.2019 11.00
Qvigstad auditorium D.U01, Mellomveien 110

15.11.2019 12.15
15.11.2019 15.30
Qvigstad auditorium D.U01, Mellomveien 110

25.11.2019 09.00
25.11.2019 15.00
Rom: se oppslag ved hovedinngangen, UiT Alta

20.11.2020 13.00
20.11.2020 15.30
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Mellomveien 110. DU01