17. Samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmål 17 har som mål å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Fokus på TPS i våre utdanninger

Master i urfolksstudier

Barnehagelærerutdanning og lærerutdanning

Anne Myrstad, Carola Kleemann, Anja Pesch med mange flere i barnehagelærerutdanning

Kristin Emilie Bjørndal

Veronica Bergan

BARNkunne

Utdannings- og forskningssamarbeid med Ethiopia, Russland, Japan, Kirgisistan, Georgia, Ukraina m fl

Northern Studies Research Group subprosjekt «Twin-towns Kirkenes-Pechenga» og «Borderland heritage»

 

Se studieplan for barnehagelærerutdanning

Utadrettet virksomhet i Tromsø: Skolesamarbeid, Bidrag til Internasjonalt Seminar, Norwegian Peace Film Award mm

Førstelektorløp

Bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning (BLIHEL) - ny forskningsgruppe som samarbeider med praksisfeltet og nasjonale forskere i lærerutdanningen om de overordnede tverrfaglige temaene i den nye læreplanen.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

IG: Instituttleder Matthias Forwick; CAGE: Senterleder Karin Andreassen; ARCEx: Senterleder Alfred Hanssen;

IG, CAGE, ARCEx

Økende grad av fellesprosjekter internt og eksternt

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

Torbjørn Wisløff (ISM)

Arnfinn Sundsfjord (IMB)

Rune Sundset (IKM)

Anita Iversen (HelPed)

BiN

CANS

Kystsamarbeidet/PET

De Utrolige Årene

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet

SSO-3113 Understanding interprofessional education, learning and practice (IVP)

Interprofesional policy work- IPE (HelPed)