16. Fred og rettferdighet

Bærekraftsmål 16 har som mål å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

*) Mange av kursene ved CPS tar for seg aspekter ved flere ulike bærekraftsmål.

Peace and Conflict Transformation - master 2 år

SVF-8058 Peace Studies PhD Field Course 5 stp

SVF-3058 Peace Studies MA Field Course

SVF-3028 Development, Migration and Security

SVF-2058 Critical Approaches to Peace and Conflict Studies

SVF-1058Introduction to Peace, Education and Development 

Bachelor of Northern Studies særlig kurs BNS1002, 1003

Master i urfolksstudier

Anne Myrstad, Carola Kleemann, Anja Pesch med mange flere i barnehagelærerutdanning

Kara Kathleen Hodgson

Gunhild Hoogensen Gjørv

Sladjana Lazic

Mohammad Salehin

Benjamin Schaller

Marcela Douglas

Christine Smith-Simonsen

Zerihun Woldeselassie

Torjer A. Olsen

Velina Ninkova

Kristin Evju

Kajsa Kemi Gjerpe

Else Grete Broderstad

Eva Maria Fjellheim

BARNkunne

ResilientCivilians 

Anesthesia Project: A Norwegian Civil-Military Project in Afghanistan

Migration Research

NORPART: Indigenous, Peace and Diversity management Programs at University of Tromsø and Dilla

PLAN

Indigenous Citizenship and Education

Se studieplan for barnehagelærerutdanning

Podcast: Opinion Peace by CPS

New article by Professor Gunhild Hoogensen Gjørv, "Gender identity and the subject of security"

Woldeselassie, Z. A. (2019). Researching ethnicity and ethnic politics using a single case study method. SAGE Research Methods Cases. doi:Read The Publication

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet
     

HEL-3011 – Peace, Health and Medical Work (IKM)