15. Liv på land

Bærekraftsmål 15 har som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Enkeltemne Internet of Things

Prosjekt-, Master- og PhD-oppgaver

High Performance Distributed Systems (HPDS): Otto Anshus, John Markus Bjørndalen, Tore Larsen

Arctic Green Computing (AGC): Phuong H. Ha, Otto Anshus

Computational Analytics and Intelligence (CAI): Alexander Horsch, Anne Håkansson

COAT Tools - Methodological advancement of Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (HPDS, AGC)

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra (HPDS, AGC)

Prosjektet går ut på å automatisere, effektivisere og bedre datainnsamling og dataanalyse av info og målinger (som bilder, video og temperatur) av den arktiske tundraen og dens dyrearter under ekstreme værforhold og klimaendringer.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Barnehagelærerutdanningen

Bergan, Veronica

Bartnæs, Pernille Elisabeth; Bergan, Veronica

Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit

Aileen Aseron Espíritu

Eva Maria Fjellheim

Else Grete Broderstad

Nick Tyler

Hvordan kan økologisk dyrking bidra til bevissthet for bærekraft?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 99 - 114.

Dyrking som stedlig læring i barnehagen. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 169 - 188.

Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 81 - 97.

EnTruGo (Enhancing trust in government for effective water governance)

TriArc