14. Liv under vann

Bærekraftsmål 14 har som mål å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
  IIT v/Wei Solvang

ArcLog-senteret: Samarbeid med oppdrettsnæring innenfor hygiene i lakseslakteri. Videre arbeid med prosesstyring innenfor akvakultur samt digitalisering av prosesser

 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

Sander Goes & Aileen Aseron Espíritu

EnTruGo (Enhancing trust in government for effective water governance)

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

IG: Instituttleder Matthias Forwick; CAGE: Senterleder Karin Andreassen; ARCEx: Senterleder Alfred Hanssen; BARCUT/EWMA: Juho Junttila og Steffen Aagaard Sørensen Annet: Sabina Strmic Palinkas

IG; CAGE; ARCEx; BARCUT; EWMA; Annet: ulike prosjekt knyttet til malm- og mineralressurser

Vannsøyla og havbunn (på og under havbunn)

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

Jasmine Nahrgang ,Sophie Bourgeon

9th Norwegian Environmental Toxicology Symposium

 
 

Jasmine Nahrgang

Parentox, Parentox II