13. Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13 har som mål å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

IAP v/Eivind Brodal og Steven Jackson

CO2-fangst og lagring på norsk sokkel

 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Bachelor of Northern Studies særlig kurs BNS1001 og BNS1004

Master i urfolksstudier

Master: GENI

Else Grete Broderstad

Torjer A. Olsen

TriArc

IndKnow

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
5-årig integrert siving i Energi, klima og miljø

IG: Instituttleder Matthias Forwick; CAGE: Senterleder Karin Andreassen; ARCEx: Senterleder Alfred Hanssen;

Prosjektleder: Rune Graversen Senterleder: Karin Andreassen

• Ca 3 -5 vitenskapelig ansatte

IG, CAGE, ARCEx

NFR KLIMAFORSK prosjekt: The role of the atmospheric energy transport in recent Arctic climate change

CAGE – Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Institutt for kjemi bidrar til forskning som følger med på klimaendringer:

  • Stress signalling mechanisms in plant response to climate change

Chemical Synthesis and Design of host molecules for gas-sensor applications

Forståelse av klimasystemet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet
     

Digitalisering av undervisning

Digitale møtearenaer

Oppfordrer til kollektivtransport