12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 har som mål å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Master Industrial engineering

     

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Bachelor of Northern Studies særlig kurs BNS1004

Master: GENI

Sander Goes & Aileen Aseron Espíritu Sander Goes Else Grete Broderstad

EnTruGo (Enhancing trust in government for effective water governance)

Environmental Dialogue in the Barents Region

TriArc

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Planlagt nytt studie. Ingeniør – Bærekraftig teknologi

Bachelor i kjemi

Master in Molecular Sciences

PhD in Science

Senterleder Alfred Hanssen

• Ca 10 vitenskapelig ansatte • Ca 10 postdoktorer og stipendiater

ARCEx

Institutt for kjemi har fokus på forskning og undervisning rettet mot bærekraftig utnyttelse av ressurser, for eksempel konvertering av rest-råstoff til produkter av høy verdi, eller til karbonfangst- og utnyttelse:

 

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

FG Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IFA)

FG Mikrobiell Farmakologi og Populasjonsbiologi (IFA)

Optimal medikamentbruk (og antibiotikabruk) (IFA)