11. Bærekraftige byer og samfunn

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette å øke. Byene fungerer som en smeltedigel fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Enkeltemne Internet of Things

Enkeltemne Green Computing

Emner i Datasikkerhet og «Privacy preserving computation»

5-årig integrert master i Cybersikkerhet

Prosjekt-, Master- og PhD-oppgaver

Open Distributed Processing (ODS): Randi Karlsen, Anders Andersen, Weihai Yu, Anne Håkansson

Arctic Green Computing (AGC): Phuong H. Ha, Otto Anshus

Information Access Disruption (iAD): Dag Johansen, Håvard D. Johansen, Rober Pettersen

PREAPP - PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming (AGC)

eX3 - Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing (AGC)

ARC - Arctic Center for Sustainable Energy (AGC)

NUDGE (ODS)

Codecaps (iAD)

IFI forsker på prinsipp og praksis for bærekraftig bruk av energi i allestedsnærværende IKT.

  • Grønn dataprosessering
  • Energieffektive blokkjede systemer
  •  Smarte boliger og byer
  • Bærekraftig transportvalg
  • Bidrag til det grønne skiftet

IFI sin forskning og utdanning bidrar til at Norge ikke bare er mottaker men også leverandør til en gjennomgripende digital utvikling av samfunnet, med fokus på:

  • Personvern, sikkerhet, og individets rettigheter i det digitale samfunn
  • Etikk i informatikk

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærer – og lektorutdanninger

Bærekraft dekkes innen følgende studier: Master of tourism studies, Erfaringsbasert master i reiselivsledelse, Bachelor i Arctic Adventure Tourism og Bachelor i Northern Studies

Phd-kurs: Sustainable opportunities in Arctic Tourism

Veronica Bergan. Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bøe

Anne Myrstad, Carola Kleemann, Anja Pesch

Veronica Bergan. Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig

Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W

Sander Goes &

Aileen Aseron Espíritu

Sander Goes

Forskningsgruppa Narrating the Post-Colonial North,

Ansatte forøvrig på IRN

PhD-stipendiater

Å være og bli øko-borger:
https://www.hvl.no/contentassets/ec15e27fee1c486594881b83fb61c4fe/wp2.pdf
BARNkunne: https://www.hvl.no/om/barnkunne/

BARNkunne: https://www.hvl.no/om/barnkunne/

Nytter det å lære å sortere søppel? Holdnings- og handlingsendringer hos barnehagelæreren med utgangspunkt i avfallshåndtering. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 167 - 184.

Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 21 - 35.

EnTruGo (Enhancing trust in government for effective water governance)

Environmental Dialogue in the Barents Region

Phd prosjekt: East Asian visitors in the sustainable Arctic – utopia or an achievable approach?

PhDprosjekt: Nordnorsk filmsenter og dets mange stemmer – et filmhistorisk perspektiv

Phd prosjekt: Bærekraftig urfolksturisme

ARCTISEN- interreg prosjekt

BUSK – interreg prosjekt

BRIGDE – Kolaarctic prosjekt

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities, REXSAC, partner. Funded by: NordForsk Programme

Sustainability: Arctic Tourism in Times of Change (Partner)

Funded by: Nordic Council of Ministers

Flere mindre prosjekter med fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune om besøksforvaltning

Se studieplan for barnehagelærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Planlagt nytt studie. Ingeniør – Bærekraftig teknologi

Bachelor samfunnsikkerhet og miljø

Master i samfunnsikkerhet

Bachelor i internasjonal beredskap

2 vitenskapelige ansatte

1 PhD

Institutt for kjemi har fokus på forskning som bidrar til at samfunnsmessige utfordringer kan løses.

AntifoMar – marine natural products to prevent biofouling

 

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet

DSU (IHO)

Desentralisert og nettstøttet idrettsutdanning (IH)

Naturguide (IH)

Rikke G Gjærum (IVP)

Gunn Elin Fedreheim (IVP)

Kunst og demens (IVP + HSL)

ALIN-prosjektet