10. Mindre ulikhet

Bærekraftsmål 10 har som mål å redusere ulikhet i og mellom land.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærer – og lektorutdanninger

Master i spesialpedagogikk

Bærekraftsmål om mindre ulikhet dekkes av flere av emnene i Master of tourism studies

Phd-kurs Indigeneity and decolonization

Våre utdanninger bygger på forståelsen av likehet/ulikheter i et kulturelt komplekst samfunn

Master i urfolksstudier

Carola Kleemann

Anne Myrstad, Carola Kleemann, Anja Pesch med mange flere i barnehagelærerutdanning

Boldermo, Sidsel; Ødegaard, Elin Eriksen.

Forskningsgruppa Narrating the Post-Colonial North

Northern Studies Research Group: EU samarbeidet «Tensions of Europe»

Våre forskningsgrupper

Torjer A. Olsen

Velina Ninkova

Sustainable language practices in Norwegian kindergartens: https://www.hvl.no/en/research/group/sustainable-language-practices-in-norwegian-kindergartens/

(Carola Kleemann og Edit Bugge)

 

BARNkunne: https://www.hvl.no/om/barnkunne/

What about the migrant children? The state-of-the-art in research claiming social sustainability. Sustainability 2019; Volum 11:459 (2). ISSN 2071-1050.s 1 - 13.s doi: 10.3390/su11020459.

Artful dementia lab

Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi (Research Partner)
Funded by: Kulturrådet - Arts Council Norway

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage Funded by Norw. Research Council, SamKul), ledelse

Sami Entrepreneurs and Research Collaboration (RFF), partner

PhDprosjekt: Representasjon av den kvenske/norskfinske minoritetens kulturarv - forvaltning og forflytning

UNAV

Flere PHD-prosjekter

Se studieplan for barnehagelærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
  Sabina Strmic Palinkas IncluESEE: Inclusion of the ESEE region and Ukraine in innovative exploration developments; EIT Raw Material  

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet

Bachelor i vernepleie

PhD Reaserching disability

Rikke G Gjærum (IVP)

Healthy choices (ISM)

Ny ung kunst – kulturdeltagelse (IVP)

Dagligliv & self-advocacy (IVP)

Internasjonal helse

Tjenestestøtteprogrammet (RKBU)