9. Innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Egne innovasjonsemner i alle fakultetets ingeniørprogram

Bachelor bygg, studieretninger Konstruksjons- og byggeteknikk og Anlegg- og samfunnsteknikk

Master Integrert bygningsteknologi

Bachelor maskin, valgemner i jernbaneteknikk

Master Engineering design

IET v/Bjarte Hoff

IBEM v/Bjørn Reidar Sørensen

IIT v/Hao Yu

IBEM v/Jørn Eldby

Transformation to a Renewable & Smart Rural Power System Community (RENEW).

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

TRINITY- Digital Technologies, Advanced Robotics and increased Cyber-security for Agile Production in Future

Aktiviteter i regi av BA-senteret

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Alle studier og studieretninger

Forskningsbasert utdanning på alle nivå

Planlagt nytt studie. Ingeniør – Bærekraftig teknologi

1. Bachelor i kjemi 2. Master in Molecular Sciences 3. PhD in Science

Alle forskningsgrupper

IG: Instituttleder Matthias Forwick

CAGE: Senterleder Karin Andreassen

ARCEx: Senterleder Alfred Hanssen

Senterleder: Torbjørn Eltoft Lokal PI: Torbjørn Eltoft

1. Ca 25 vitenskapelig ansatte 2. Ca 20 forskere og postdoktorer 3. Ca 25 stipendiater

Alle prosjekter listet over og under kan også listes her

IG, CAGE & ARCEx

CIRFA – Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations

ExtremeEarth

Nye og forbedrede digitale løsninger skal bidra til å løse utfordringene og utløse potensialene som ligger i digitaliseringen av samfunn. IFI bidrar med:

  • Parallelle og distribuerte systemer
  • Cyber-fysiske systemer
  • Systemer for innsamling, lagring og analyse av data og stordata
  • Energieffektiv databehandling og kommunikasjon
  • Kunstig og syntetisk intelligens
  • Simulering og visualisering av komplekse systemer og data
  • Datasikkerhet og personvern
  • Sensorbaserte systemer

Institutt for kjemi har fokus på forskning og undervisning rettet mot innovasjon og verdiskapning. Spesielt fokuseres det på molekyler som kan utvikles til nye legemidler, utvikling av molekyler som kan fungere som katalysatorer, molekyler som kan finne anvendelse i medisinsk og bioteknologisk diagnostikk og industri, og molekyler som kan konvertere rest-avfall til produkter av høy verdi. Eksempler på prosjekter er:

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Fleksible lærerutdanninger

Bachelor of Northern Studies, BNS1004

Bachelor i medieproduksjon – flere emner

Fleksibilisering av studietilbud

Master: GENI

Forskningsgruppa SamPro

PROVEL

Jonathan Crossen

Čatnat: Forskning med og for innovasjon i samisk reiseliv og kreative næringer. RFF Nord, forprosjekt, ledelse

Tilby emner og kurs på digital plattform

UNAV

TriArc

 

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet

Bachelor i biomedisin

Master i biomedisin

Master i velferdsendring

FG Drug transport and delivery (IFA)

FG Naturstoff og legemiddelkjemi

DigiBiotcs

LEADScAMR (Tematisk satsing IFA, IMB, BFE, IK)

Nye legemiddelformuleringer (IFA)

Tjenestestøtteprogrammet (RKBU)

FOSS – ferdighets og simuleringssenter