7. Ren energi for alle

Bærekraftsmål 7 har som mål å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Bachelor Prosessteknologi, fordypning i prosess og energi, emner i solcelleteknologi, vakuumteknologi og varmepumper

Bachelor Elkraftteknikk

Master Electrical engineering

IET v/Terje Gjengedal

IET v/ Bjarte Hoff

IBEM v/Mohamad Mustafa

Muhammad Shakeel Virk

Aktiviteter i regi av ARC-senteret.

Ladeteknologi for elektrifisert framdrift av maritime fartøy og luftfart.

Kjøretøy med hydrogenbasert drivstoff.

WindCoE – Nordic Wind Energy Center. Prosjektets målsetting er å skape et kompetansesenter for vindkraft i kalde klimatyper. Kompetansesenteret jobber blant annet med spørsmål knyttet til isdannelser og analyser av støy og vindforhold

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

Enkeltemne Green Computing

Prosjekt-, Master- og PhD-oppgaver

GEO-3130 (Ore geology)

5-årig integrert siving i Energi, klima og miljø

1. Bachelor i kjemi 2. Master in Molecular Sciences 3. PhD in Science

AGC - Arctic Green Computing: Phuong H. Ha, Otto Anshus

Sabina Strmic Palinkas

Senterleder: Matteo Chiesa

• Ca 5 vitenskapelig ansatte

PREAPP - PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming (AGC)

eX3 - Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing (AGC)

ARC - Arctic Center for Sustainable Energy (AGC)

Ulike prosjekt knyttet til studier av malmer og mineraler som er relevant for det grønne skiftet

ARC - Arctic Centre for Sustainable Energy

  • RENEW
  • Senja – Samarbeid med Troms Kraft AS

Institutt for kjemi har fokus på forskning som fører til at energi kan produseres fra fornybare kilder. Eksempler på prosjekter er:

IFI forsker på datasystemer som fremmer forståelse og motvirker negative effekter av globale klima- og miljøendringer:

  • Grunnleggende metoder innenfor energi-informatikk
  • Intelligente styringssystemer for fornybar energi
  • Databehandling for håndtering av klimagasser
  • Observasjon og overvåkning av miljø og økosystemer

Forskning på fusjonsenergiv

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Bachelor of Northern Studies særlig kurs BNS1004

Master: GENI

Else Grete Broderstad

Eva Maria Fjellheim

TriArc

IndKnow