6. Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 er å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

IBEM v/Rajnish Kaur Kalay

Horizon 2020, koordinator for SPRING-prosjektet (implementering av nye biotekniske løsninger for rensing av vann)

 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet
  Sander Goes & Aileen Aseron Espíritu EnTruGo (Enhancing trust in government for effective water governance)  

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
Planlagt nytt studie. Ingeniør – Bærekraftig teknologi