4. God utdanning

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
   

Forarbeid med planlegging av master i industriell økonomi med fokus på energimarked (samarbeid med BFE) – SAKS-midler

 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærer – og lektorutdanninger

Master i spesialpedagogikk

Peace Education (Se mål 16*)

Våre utdanninger og kvalitetsarbeidet med dem

Master i urfolksstudier

Master: GENI

Silje Solheim Karlsen og Lisbeth Bergum Johanson (Forskningsgruppeledere)

Carola Kleemann (forskningsgruppeleder BIA), Gøril Figenschou og Kari Wallem Bøe (ledere av prosjektet «Den digitale barnehage»

Mirjam Harkestad Olsen (forskningsgruppeleder)

Werner Bigell

Anne Myrstad, Carola Kleemann, Anja Pesch

Pesch, Anja Maria

Fleksibel lærerutdanning i nord: integrert master i lærerutdanning og fagstudier:
Restart: Å være digital i skole og utdanning
Kan man lære noe av å spille dataspill? Hvordan kan iPad brukes på en pedagogisk hensiktsmessig måte i grunnskolen? Har Facebook kun (en viss) underholdningsverdi, eller kan vi også dra nytte av dette i skolen? Er ungdom bevisst på egen skjermbruk og forholdet mellom skjermtid og helse? Med den økte digitaliseringa trenger vi å tenke nytt, men hvordan?

Den digitale barnehage – utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagelærerutdanningen.

Inkludering og tilpasset opplæring:
HELT- Helse, Læring og Trivsel i skolen: https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=363274&sub_id=436635

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/nyheter?p_document_id=363274

Bigell, Werner. Teaching Sustainability, Losing Autonomy.
LIT Verlag 2018 ISBN 978-3-643-91031-8. 29 - 40.

Barnkunne: https://www.hvl.no/om/barnkunne/

Syn på flerspråklighet som diskursive vilkår for barnehagens samarbeid med foreldre til flerspråklige barn. NOA. Norsk som andrespråk 2018; Volum 34 (1/2). ISSN 0801-3284.s 158 - 188.

Joint Higher Education on Northern Tourism (funded by DIKU Norwegian Centre for International Cooperation in Education), ledelse

BRIGDE – Kolaarctic prosjekt

Flere studentaktive læringsprosjekter

Indigenous Citizenship and Education

Se studieplan for barnehagelærerutdanning

Førstelektorløp

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

GEO studiet + phd’er i sentrene og IG

4.c) Opprettelse av program 5-årig integrert lektor i realfag 8-13

Bachelor i kjemi

Master in Molecular Sciences

PhD in Science

Generelt: Programstyreleder Anders Schomacker; IncluESEE: Sabina Strmic Palinkas

Hilja Huru, Carita Varjola, Børge Irgens

• Ca 25 vitenskapelig ansatte • Ca 25 stipendiater

IncluESEE: Inclusion of the ESEE region and Ukraine in innovative exploration developments; EIT Raw Material

KVANT, MEST fysikk

Institutt for kjemi har fokus på å gi god utdanning og undervisning på alle nivå (Bachelor, Master, PhD). Emner og studieprogram evalueres jevnlig, og de revideres ved behov, for at studentene skal få en utdanning med arbeidslivsrelevans.
Instituttet har tatt særskilt ansvar for doktorgradsutdanningen ved å lede flere nasjonale forskerskoler. Instituttet har også opprettet egen forskerskole som skal legge til rette for enklere organisatorisk og faglig oppfølging av PhD studentene:

PhD school in Chemistry

 

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet

«Vitkom» til Sibiu Romaniaprosjektet (EØS) til Sibiu (ENSURE) forankret i ELU

Spirallæring for 15 studiepoeng – 21st Century skills

Finn Egil Skjeldestad (IKM) og Terje Steigen (prodekan klinisk utdanning, Helsefak) Søknad om SFU Utdanningsforskning TPS