3. God helse

Bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
Bachelor datateknikk, fordypning IoT- og eHelse-teknologi

Asbjørn Danielsen

Bernt Bremdal

Kunstig intelligens og sensorteknologi innenfor helse- og velferdsløsninger.

Samarbeid med Narvik og Bodø kommune om «Smart city»

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet

5-årig integrert master i Helseteknologi

Prosjekt-, Master- og PhD-oppgaver

5-årig integrert siving i Informatikk, studieretning Helseteknologi og Anvendt fysikk og matematikk studieretning Helseteknologi 3.d) Bachelor i internasjonal beredskap

Bachelor i kjemi

Master in Molecular Sciences

PhD in Science

Alle forskningsgrupper

BiN: Alexander Horsch, Anders Andersen, Randi Karlsen, Anne Håkansson, Weihai Yu, Gunnar Hartvigsen, Lars Ailo Bongo, Edvard Pedersen, Dag Johansen, Håvard D. Johansen

iAD: Dag Johansen, Håvard D. Johansen, Rober Pettersen

MIT: Gunnar Hartvigsen

ODS: Randi Karlsen, Anders Andersen, Weihai Yu, Anne Håkansson

CAI: Alexander Horsch, Anne Håkansson

Prosjektleder: Balpreet Ahluwalia

Ca 15 vitenskapelig ansatte

Ca 10 forskere og postdoktorer

Ca 10 stipendiater

Prosjekter

Befolkningsundersokelser i Nord (BiN)

Corpore Sano (iAD)

Bagadus (iAD)

Muithu (iAD)

Codecaps (iAD)

NOWAC - Norwegian Woman and Cancer (HDL)

Tromsø Lung Sounds (HDL)

CANS - Center for New Antibacterial Strategies (HDL)

NCD - IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (MIT)

FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet (MIT)

Diabetes Digital Guidelines (MIT)

NUDGE (ODS)

Snow SMSC / SNOOP (ODS)

Physical activity research in Fit Futures (CAI)

ITN MSCA project “DeLIVER”

Institutt for kjemi har fokus på forskning og undervisning rettet mot legemiddelutvikling. Spesielt fokuseres det på utvikling av ny antibiotika og molekyler som kan benyttes i diagnosering og behandling av kreft. Eksempler på prosjekter er:

IFI bygger og forsker på datasystemer som støtter ulike typer helsetjenester med fokus på områdene helseteknologi, eHelse og medisinsk avstandsoppfølging

 • Digital medisin
 • Medisinsk diagnostikk og behandling
 • Innsamling av helse- og befolkningsdata
 • Selvrapportering av helsedata
 • Analyse av helse- og befolkningsdata
 • Analyse av biologiske/genetiske data
 • Elektronisk sykdomsovervåkning
 • Systemer for helseintervensjoner
 • Selvhjelpsystemer
 • Seriøse dataspill for helse
 • Bioinformatikk for antimikrobiell resistens
 • Bioinformatikk for helsedata
 • Effektiv skalerbar beregnende nanoskopi

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærer – og lektorutdanninger

Master i spesialpedagogikk

Mat og helse

Miljø, helse og bevegelse

Våre utdanningsprogram skal alle bidra til kompetansefor å bedre fysisk og psykisk helse i samfunnet og for den enkelte

Ingvild Jensen (mat og helse)

Tove Aagnes Utsi (naturfag) Inger Wallem (friluftsliv og idrett/kroppsøving)

Husjord, Line

Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen

Våre 4 forskningsgrupper

Bjørndal, Kristin E.

Bergan, Veronica

Er det behov for kompetanse i ernæring, kosthold og helse i barnehagens helsefremmende arbeid med mat og måltider? Psykologi i kommunen 2018 (5). ISSN 1892-3364.

Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter. (fulltekst) Fysioterapeuten 2019; Volum 86 (1). ISSN 0016-3384.s 22 - 27.

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Funded by: Helsedirektoratet

UNAV

6 PHD-prosjekter.

Bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning (BLIHEL) - ny forskningsgruppe

Se studieplan for barnehagelærerutdanning

Flere førstelektorløp.

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet

EPINOR

Master i folkehelse (ISM)

Alle helsefaglige profesjonsstudier

John-Bjarne Hansen (IKM), Roy Bremnes (IKM), Tom Dønnem (IKM), Trond Flægstad (IKM), Øivind Nilssen (IKM)

TREC (IKM)

Sugar Crush (IMB)

Fysisk aktivitet (BiN)