2. Utrydde sult

Bærekraftsmål 2 er å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet
Master i urfolksstudier   TriArc  

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet

Bachelor i ernæring
Master i ernæring