1. Utrydde fattigdom

Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde fattigdom. Selv om antall mennesker som lever for under 1,25 dollar dagen er halvert siden 1990, lever fremdeles hver femte person i verden i ekstrem fattigdom.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet
Master i urfolksstudier   TriArc  

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet
Sykepleieutdanning Studentutveksling Tanzania, Zambia og Libanon (NORHED)

Sören Abel (IFA)
Pia Abel zur Wiesch (IFA)

Behandling og bekjempelse av kolera og tuberkulose (IFA)