Arctic blue polygon pattern

Bidrags- og oppdragsinntekter for UiT i 2020

Ekstern finansiering basert på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

 

 

Bidrags- og oppdragsinntekter

Finansieringskilder 2018 2019 2020
Norges forskningsråd 267 372 209 703 227 338
Statlige etater 246 250 233 576 267 531
Private bidrag/oppdrag 118 373 116 926 139 818
EU-midler 26 546 47 743 36 579
Kommunale etater 20 315 24 674 24 776
Sum BOA-inntekter 678 856
632 622
696 041
NOK i hele tusen

 

 

Tall i hele tusen NOK

 Ansvarlig for siden: Geir Sørensen
Sist oppdatert: 23.03.2021 14:36