Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bidrags- og oppdragsinntekter for UiT i 2019

Ekstern finansiering basert på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

 

 

Bidrags- og oppdragsinntekter

Finansieringskilder 2017 2018 2019
Norges forskningsråd 236 512 267 371 296 813
Statlige etater 241 997 246 250 233 576
Private bidrag/oppdrag 72 384 118 373 116 926
EU-midler 34 453 26 546 47 743
Kommunale etater 16 011 20 314 24 674
Sum BOA-inntekter 601 357  678 856 719 732
NOK i hele tusen

 

 

 

Tall i hele tusen NOK

 Ansvarlig for siden: Geir Sørensen
opprettet: 29.02.2020 15:45
Relaterte sider: