Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

DigU – Drivkraft for digitalisering

UiT står foran store endringer i det teknologiske landskapet og i måten Kunnskapsdepartementet styrer sektorens valg av IT-løsninger. DigU er et endrings- og utviklingsprogram som gjør ITA til en synlig og aktiv digitaliseringspartner for kjernevirksomheten ved UiT.

Hva er staus for DigU i dag?

 DigU programstyre ble lagt ned før jul 2019, som en del av implementeringen av ny organisasjons- og styringsmodell for ITA. Prosjekter som har verdi for hele UiT ble flyttet over til Digitaliseringsrådet. Resten av prosjektene overtas av ITA, som viderefører DigU-programmet ut 2020.

ITA koordinerer med og deltar i ADM-2020 arbeidsstrømmen "Serviceorientert administrasjon" i 2020.

Organisering og styring

Programeier: Stig Ørsje, IT-direktør

Programleder: Jan Ketil Petersen, prosjektleder i seksjon for rådgiving og forvaltning, ITA

Diverse underprosjekter/prosjektledere ITA

Hvordan følge med på DigU fremover?

Informasjon om programmet gis direkte til ITA-ansatte, og forøvrig i fora som ULM og Digitaliseringsrådet.

Kontakt:

Jan Ketil PetersenAnsvarlig for siden: Jan Ketil Petersen
Sist oppdatert: 11.02.2020 15:08

ITA hovedside

Veikart 3.0