Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

DigU – Drivkraft for digitalisering

UiT står foran store endringer i det teknologiske landskapet og i måten Kunnskapsdepartementet styrer sektorens valg av IT-løsninger. Universitetsstyret har også vedtatt en gjennomgang av Avdeling for IT som følge av ABE-reformen. DigU er et endrings- og utviklingsprogram som skal gjøre ITA til en synlig og aktiv digitaliseringspartner for kjernevirksomheten ved UiT.

Hva er DigU?

DigU er et endrings- og utviklingsprogram som skal gå fra 2019 og ut 2021. Programmet skal sørge for at de rette tiltakene settes i gang til rett tid og i rett rekkefølge. De første tiltakene som har blitt gjennomført er derfor nytt Veikart for Avdeling for IT, samt ny Informasjonssikkerhetsstrategi. Begge dokumentene er nå godkjente og skal implementeres i organisasjonen.

Veikart 3.0 er målbildet for perioden, og DigU er et verktøy for oppnåelse av målene. DigU eies av assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann og styret er bredt sammensatt.

 

Organisering og styring

Programeier: Gøril Heitmann, assisterende universitetsdirektør

Programansvarlig: Stig Ørsje, IT-direktør

Tillitsvalgtes representant: Håvard Pedersen, vara er Jan Helge Bergheim – begge fra ITA

Sekretariatet for digitaliseringsstrategien: Aase Tveito, rådgiver for direktør og rektorat

Representant for administrasjonen: Heidi Adolfsen, avdelingsdirektør ledelse og stab FUF

Representant for UB: Johanne Raade, direktør Universitetsbiblioteket

Eksternt programstyremedlem fra norsk UH-sektor: Tord Tjeldnes, IT-direktør UiA

Studentrepresentasjon: utdanningsansvarlig ved Studentparlamentet, Tonje Nilsen

Representant fra strategisk forskningsutvalg: Camilla Brekke, professor i fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Representant fra strategisk utdanningsutvalg: Synnøve Thomassen Andersen, prodekan forskning og utdanning for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (under avklaring)

Programleder og sekretær for programstyret: Jan Ketil Petersen, prosjektleder ledelse og stab, ITA

 

Hvordan følge med på DigU fremover?

Informasjon om programmet vil som regel bli gitt direkte i relevante fora, som Strategisk utdanningsutvalg, Forskningsstrategisk utvalg, IDF, ledermøter, ITA-forum/Åpen fagdag etc.

Kontakt:

Jan Ketil PetersenAnsvarlig for siden: Jan Ketil Petersen
Sist oppdatert: 13.05.2019 13:24

ITA hovedside

DigU ITA Sharepoint (kun ITA-ansatte)

Veikart 3.0

Unit