Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strategisk utdanningsutvalg

Strategisk utdanningsutvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen utdanningsvirksomheten og skal bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

Mandat for strategisk utdanningsutvalg

Strategisk utdanningsutvalg består av følgende medlemmer:

A. Prorektor for utdanning

B. Prodekan utdanning ved UiTs syv fakulteter og UB/Result

C. To representanter fra Studentparlamentet

Fra 1.januar 2016 er utvalget supplert med prodekan fra IVT-fakultetet og representant for vernepleie ved Campus Harstad.

Prorektor for utdanning er leder for utvalget. Studiedirektøren er sekretær for utvalget.

 

De til en hver tid sittende prodekaner og prorektor utdanning er representert i utvalget. Funksjonstiden for medlemsgruppe C er 1 år.

 

Strategisk utdanningsutvalg har følgende oppgaver:

  1. Være rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen utdanningsvirksomheten.
  2. Bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

 

Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel.

 

Det føres referat fra utdanningsstrategisk utvalg sine møter.Ansvarlig for siden: Heidi Adolfsen
Sist oppdatert: 16.03.2016 08:48
Skip to main content