Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakulteter og institutter

Kontaktinformasjon og ledelsen ved fakultetene, samt oversikt over institutter.

Andre enheter:


 

Det helsevitenskapelige fakultet

 

Helsefak
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

77 64 46 10 / 77 64 53 00
E-post: postmottak@helsefak.uit.no

Besøksadresse:
MH-bygget - se kart.


Dekan Thrina Loennechen
Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik

Institutter:


Det juridiske fakultet

Jurfak
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

77 64 41 97 / 77 64 47 75
E-post: postmottak@jus.uit.no

Besøksadresse:
Universitetsvegen 30,
Teorifagbygget Hus 4, 3. et. Se kart.

Dekan Lena L. Bendiksen
Fakultetsdirektør Kirsti Anderssen

Ingen institutt


Det kunstfaglige fakultet

Kunstfak
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

77 66 03 04 / 77 61 88 99
E-post: postmottak@kunstfak.uit.no

Besøksadresse:
Krognessveien 33 - Se kart.

Dekan Kjell Magne Mælen
Fakultetsdirektør Anne Aagaard

Institutter:


 


Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 

BFE-fak
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø


77646000 / 77646020
E-post: postmottak@bfe.uit.no

Besøksadresse: Se kart.

Dekan Kathrine Tveiterås
Fakultetsdirektør Terje Aspen

Institutter:

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

HSL-fak
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

77 64 43 00
E-post: postmottak@hsl.uit.no

Besøksadresse: Se kart.           

Dekan Sonni Olsen
Avdelingsdirektør Frode G. Larsen

Institutter:

 

Sentre:


Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NT-fak
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø


77 64 40 01 / 77 64 47 65
E-post: postmottak@nt.uit.no

Besøksadresse:
Realfagbygget, Hansine Hansens veg 54. Se kart.

Dekan Arne O. Smalås
Fakultetsdirektør John Arne Opheim
Institutter:

 

 


 

 


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

IVT-fak
UiT - Norges arktiske universitet
8505 Narvik

77 64 40 00 
E-post:
postmottak@ivt.uit.no

Besøksadresse:
Lodve Langes gate 2, 8514 Narvik

Dekan Bjørn Solvang
Fakultetsdirektør Bjørnar Storeng

        Institutter:

 Ansvarlig for siden: Hanne Karde
Sist oppdatert: 07.02.2019 15:13