Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strategi og styringsdokumenter

Overordnete strategi- og styringsdokumenter ved UiT. De årlige utdannings- og forskningsmeldingene gir en samlet overordnet oversikt over de viktigste utfordringene universitetet står overfor når det gjelder utdannings- og forskningsvirksomheten.

Dekorativt bilde strategidokument
Strategidokument

Rapport og Planer

Handlingsplaner

Forsknings- og utdanningsmeldinger

Kommunikasjonspolicy

Statistikk om UiT Norges arktiske universitet

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.Ansvarlig for siden: Hanne Karde
Sist oppdatert: 05.05.2021 09:35