Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetsstyret kan utnevne æresdoktorer (doctor honoris causa) enten på eget initiativ eller etter innstilling fra et fagmiljø. Grunnlaget for slik utnevning skal være enten betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet.

2015
 • Forfatter Laila Stien, Norge
 • Næringslivsleder Trond Mohn, Norge
 • Professor em. Oran R. Young, U.S.A.
2011
 • Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Norge
 • Utenriksminister Sergej Lavrov, Russland
2008
(40-årsmarkeringa)
2006
2003
 • Professor Ottar Brox, Norge
 • Erica I.A. Daes, Hellas
 • Tor Hagfors, Sverige
 • Nawal el Saadawi, Egypt
2001
 • Hans Hellighet den 14. Dalai Lama, Tibet
2000
 • Mordechai Vanunu, Israel
1998
(30-årsjubiléet)
1996
 • Fredspris-vinner Rigoberta Menchu Tum, Guatemala
1995
 • Høyesterettsjustitiarius dr. juris Carsten Smith, Norge
1994
 • Erkebiskop Desmond Mpiko Tutu , Sør-Afrika
1993
(25-årsjubiléet for
opprettelsen av UiTø)
 • Overlege prof. dr. med. Jørn Dyerberg, Danmark
 • Professor dr. med. Torstein Bertelsen, Norge
 • Professor em. dr. philos. Georg Henrik von Wright, Finland
 • Professor em. dr. philos Ragnhild Sundby, Norge
 • Statssekretær Ph. D. Helga Marie Hernes, Norge
 • Professor em. Ph. D. Parzival Copes, Canada
1987
 • Professor em. Amy von Marken, Nederland
1982
(10-årsjubiléet for det første studentopptaket)
 • Dosent Kjell Bondevik, Norge
 • Professor Peter F. Hjort , Norge


Ansvarlig for siden: Asbjørn Ivar Bartnes
Sist oppdatert: 19.10.2017 14:07


Skip to main content