Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Æresdoktorar ved UiT Noregs arktiske universitet

Universitetsstyret kan utnemne æresdoktorar (doctor honoris causa) anten på eige initiativ eller etter innstilling frå eit fagmiljø. Grunnlaget for slik utnemning skal vere anten særleg vitskapleg innsats eller framifrå arbeid til gagn for vitskapen eller kvalitetar eller innsats av særskilt tyding for universitetssamfunnet. Du kan lese mer om hver enkelt av våre æresdoktorer på denne siden.

2018
 • Musikar Mari Boine, Noreg
 • Professor Olav Holt, Noreg
 • Lege og sjefsredaktør Richard Horton, Storbritannia
 • Professor Arieh Warshel, USA
2015
 • Forfattar Laila Stien, Noreg
 • Næringslivsleiar Trond Mohn, Noreg
 • Professor em. Oran R. Young, U.S.A.
2011
 • Utanriksminister Jonas Gahr Støre, Noreg
 • Utanriksminister Sergej Lavrov, Russland
2008
(40-årsmarkeringa)
 • Professor Steven Pinker, U.S.A.
 • Professor Barbara Neis, Canada
 • Professor Ole Henrik Magga, Noreg
 • Professor emeritus Narve Bjørgo, Noreg
2006
 • Professor Johan P. Olsen, Noreg
 • Professor Jan Raa, Noreg
 • Professor Rodolfo Stavenhagen, Mexico
2003
 • Professor Ottar Brox, Noreg
 • Erica I.A. Daes, Hellas
 • Tor Hagfors, Sverige
 • Nawal el Saadawi, Egypt
2001
 • Hans høgvyrde den 14. Dalai Lama, Tibet
 • Mordechai Vanunu, Israel
 

1998
(30-årsjubileet)
1996
 • Fredspris-vinnar Rigoberta Menchu Tum, Guatemala
1995
 • Høgsterettsjustitiarius dr. juris Carsten Smith, Noreg
1994
 • Erkebiskop Desmond Mpilo Tutu , Sør-Afrika
1993
(25-årsjubileet for
opprettinga av UiTø)
 • Overlege prof. dr. med. Jørn Dyerberg, Danmark
 • Professor dr. med. Torstein Bertelsen, Noreg
 • Professor em. dr. philos. Georg Henrik von Wright, Finland
 • Professor em. dr. philos Ragnhild Sundby, Noreg
 • Statssekretær Ph. D. Helga Maria Hernes, Noreg
 • Professor em. Ph. D. Parzival Copes, Canada
1987
 • Professor em. Amy van Marken, Nederland
1982
(10-årsjubileet for det første studentopptaket)
 • Dosent Kjell Bondevik, Noreg
 • Professor Peter F. Hjort , Noreg


Ansvarlig for siden: Randi Merete Solhaug
Sist oppdatert: 01.03.2019 13:23