Arctic blue polygon pattern

UiTs polarforskningskomité

UiTs polarforskningskomité skal bidra til bedre koordinering og strategisk videreutvikling av polarforskningsområdet ved UiT.

I Kunnskapsdepartementets utviklingsavtale med UiT for 2018 lyder det første av fem hovedmål som følger:

  1. UiT skal være ledende innen utdanning og forskning om Arktis, og styrke sin posisjon som Norges arktiske universitet:
  • UiT skal styrke sin ledende posisjon i Norge på polarforskning og være en viktig premissleverandør for politiske beslutninger om polare spørsmål.
  • UiT skal utvikle ny kunnskap om årsaker og effekter av klima- og miljøendringer, fossil og fornybar energiproduksjon og samfunnsmessige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer i Arktis.

Videre framgår det i UiTs virksomhetsplan for 2018 (Sak S-59/17) at en polarforskningskomité skal samordne konkrete innspill fra fakultetene for at UiT kan oppnå dette hovedmålet.Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 27.08.2018 10:46