Arctic blue polygon pattern

UiTs polarforskningskomité

Komitéen har som oppdrag å styrke UiTs posisjon som en internasjonalt ledende polarforskningsinstitusjon, ved strategisk videreutvikling av polarforskningsområdet ved våre fakultet og enheter.

Innkallinger og notater fra siste møter:Ansvarlig for siden: Steinar Martin Paulsen
Sist oppdatert: 05.09.2019 11:59