Arctic blue polygon pattern

Mandat for UiTs polarforskningskomité

Mandat for UiTs polarforskningskomité (Utkast)

UiTs polarforskningskomité skal bidra til bedre koordinering og strategisk videreutvikling av polarforskningsområdet ved UiT. Komiteen er et instrument for å følge opp UiTs strategi og styrke UiTs posisjon som en internasjonalt ledende polarforskningsinstitusjon.

Polarforskningskomiteen har følgende oppgaver:

  1. Holde oversikt over UiTs polarforskningsvirksomhetet.
  2. Bidra til å koordinere polarforskningsrelatert aktivitet på tvers av organisasjonen, herunder blant annet toktvirksomhet, infrastruktur, kompetansebygging, strategiske initiativ og innspill til eksterne prosesser.
  3. Være rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen polarforskning, herunder gi tilrådinger om prioritering av ressursbruk innen polarforskningsområdet.
  4. Utarbeide og koordinere oppfølgingen av en handlingsplan som skal bidra til å styrke UiTs posisjon som en internasjonalt ledende polarforskningsinstitusjon.

Polarforskningskomiteen består av 5-8 vitenskapelig ansatte og/eller ledere ved UiT og én doktorgradsstudent. Komiteen skal være sammensatt på bakgrunn av faglig kompetanse og skal som helhet representere den faglige bredden i UiTs polarforskningsaktivitet. Leder for komiteen utpekes av rektor. Komiteen oppnevnes for fire år av gangen. Sekretær for utvalget utpekes av direktør.

Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel. Det føres referat fra møtene i polarforskningskomiteen.

 

Forslag til endringer – 29.01.19

 

2.  Bidra til å koordinere og synliggjøre polarforskningsrelatert aktivitet på tvers av organisasjonen, herunder blant annet kompetansebygging, strategiske initiativ og innspill til eksterne prosesserAnsvarlig for siden: Steinar Martin Paulsen
Sist oppdatert: 15.10.2019 14:45