Arctic blue polygon pattern

Medlemmer UiTs polarforskningskomité

Jørgen Berge (leder), professor, Arktisk og marin biologi

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor, Senter for fredsstudier (CPS)

Tore Henriksen, Professor, Det juridiske fakultet

Alfred Hanssen, professor,Institutt for geovitenskap

Silje Gaupseth, førsteamanuensis, Polarmuseet

Sameline Grimsgaard, professor, Institutt for samfunnsmedisin

Alf Håkon Hoel, professor, Norges fiskerihøgskole

Raymond Kristiansen, professor, Institutt for elektroteknologi

Yannik Karl-Heinz Schneider, stipendiat, Norges fiskerihøgskole/Marbio og TODOS

Steinar Paulsen, Seniorrådgiver, UiT (2019-)Ansvarlig for siden: Steinar Martin Paulsen
Sist oppdatert: 18.10.2019 13:10