Subscribe to News from International Office, UiT

Get the latest news delivered directly to your inbox every Thursday at 14:00

You will receive a newsletter only if there have been changes in this category since last publication. Sign up by entering your e-mail adress in the box below.
NB! Note that subscribers to the Norwegian language newsfeed automatically get English news too and will not need to subscribe to both.

Påmelding:
Lagring av persondata:
For at vi skal kunne sende e-post med informasjonen du ønsker å motta, må du registrere din e-postadresse. Denne lagres i en database som UiT er databehandler for. E-postadressen slettes fra databasen når du sier opp abonnementet. E-postadressen deles ikke med andre og brukes ikke til andre formål.