Kunnskapsmagasinet fra UiT Norges arktiske universitet

Labyrint utgis tre ganger i året. Hvert nummer har et tema som belyses fra mange ulike fagfelt. I tillegg finner du flere andre aktuelle artikler og reportasjer fra forskningen ved UiT.

Siste nummer:

Labyrint nr. 1 - 2016: Jakten på belønning

TEMA: I hjernen vår finnes et belønningssystem. Men hva skal vi med det, og hvordan fungerer det?

Les også:

- Sykefraværet blant de unge øker mest (side 24)
- Utvikler unik kommunikasjon gjennom lek (side 26)
- Frykter en verden der vi dør av skrubbsår (side 30)
- Sprøyter inn allergener for å bli kvitt allergi (side 32)
+ mye mer!

Gratis abonnement:

Det er gratis å abonnere på Labyrint som kommer ut tre ganger i året. Bestill abonnement via epost: labyrint@uit.no Eller send brev til: Labyrint, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø.

 

Neste utgave av labyrint kommer i JUNI 2016

Send tips til: nyheter@uit.no

NB! Tips tas i mot fortløpende, men for at det skal tas med i vurderingen til denne utgaven bør det komme i god tid før redaksjonell deadline.

Nr. 2, 2016 kommer i juni.

Frist for innspill/tips:              Ca. to måneder før deadline. Kommunikasjonsforumet kommer med innspill.
Redaksjonell deadline:          26. april, 10. mai, 24. mai
Trykkeri deadline:                  7. juni
Distribusjonsdato:                  ca. 16. juni    

              

[Loading...]

Labyrint

uit.no/labyrint – 77 64 40 00
Kunnskapsmagasin utgitt av
UiT Norges arktiske universitet

Opplag: 12 000.

ANSVARLIG REDAKTØR:
Asbjørn Bartnes
asbjorn.bartnes@uit.no
Tlf.: 77 64 53 54

REDAKTØR:
Randi Solhaug
randi.solhaug@uit.no

Tlf: 77 64 49 81


ADRESSE:
Labyrint, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø

Design: H*K
Layout: Lars Nordmo/Tove Midtun, UiT
Trykk: Lundblad
ISSN: 1890-565X

Abonnere:
Det er gratis å abonnere på Labyrint.

Send e-post til
labyrint@uit.no , ring 77 64 49 82, eller skriv til

Labyrint
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Labyrint trykkes på miljøvennlig papir.

Skip to main content