Kunnskapsmagasinet fra UiT Norges arktiske universitet

Hvert nummer av Labyrint har et tema som belyses fra mange ulike fagfelt. I tillegg finner du flere andre aktuelle artikler og reportasjer fra forskningen ved UiT.

Siste nummer:

Labyrint nr. 2 - 2016: Polhavets hemmeligheter

TEMA: Verden ser mot nord, men hvorfor? Hva skjuler seg i Polhavet?

Les også:

- Koffeinets ukjente egenskaper (side 24)
- En hund etter tenner (side 26)
- Vil sikre trygg alderdom i eget hjem (side 30)
- Dialektenes svake kjønn avslørt (side 32)
+ mye mer!

Alle utgaver av Labyrint 

[Loading...]

Labyrint

uit.no/labyrint – 77 64 40 00
Kunnskapsmagasin utgitt av
UiT Norges arktiske universitet

Opplag: 12 000.

ANSVARLIG REDAKTØR:
Asbjørn Bartnes
asbjorn.bartnes@uit.no
Tlf.: 77 64 53 54

REDAKTØR:
Randi Solhaug
randi.solhaug@uit.no

Tlf: 77 64 49 81


ADRESSE:
Labyrint, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø

Design: H*K
Layout: Lars Nordmo/Tove Midtun, UiT
Trykk: Lundblad
ISSN: 1890-565X

Labyrint trykkes på miljøvennlig papir.

Skip to main content