Forskning på planteetere bør spres for å få fullstendig bilde av deres påvirkning i Arktis

I Arktis ser vi en tilvekst av busker som et resultat av klimaendringer. Samtidig beveger tregrensen seg oppover og nordover på tundraen. Planteetere kan modifisere arktisk vegetasjon og motvirke noe av dette. Men har vi forstått hele bildet?

Rein som spiser planter
Både store og små dyr som spiser planter påvirker vegetasjonen i Arktis. Foto: Eeva Soininen
Portrettbilde av Soininen, Eeva Marjatta
Soininen, Eeva Marjatta eeva.soininen@uit.no
Publisert: 10.11.21 13:00 Oppdatert: 10.11.21 15:24
Opprinnelig publisert i The Herbivory Network
Innlegget er en del av UiT sitt Forskerhjørne, hvor forskere ved UiT kan formidle egen forskning i form av korte, lettfattelige og populærvitenskapelige tekster.
Forskerhjørnet Arktis Klima Naturvitenskap

Effekten av planteetere på planter og økosystemstruktur og funksjon varierer over hele Arktis og ser ut til å avhenge av miljøforholdene som planteetingen finner sted under. Derfor kan studier på ett sted føre til andre resultater enn studier på et annet sted, og generalisering av virkningene av planteetere blir vanskelig.

Vårt systematiske kart vurderer hvor godt den eksisterende forskningslitteraturen om planteetere på vegetasjon dekker miljøvariasjonen i Arktis, for å forstå hvor robuste konklusjonene våre om effektene av planteetere på tvers av tundraen er.

kart over arktis
De fleste studier er gjort i Fennoskandia, som også betyr et mildere og våtere klima som har hatt moderat oppvarming. Kart: Eeva Soininen

Våre resultater viser at forskning på planteetere er konsentrert i deler av Arktis som er varmere, våtere, nær kysten og som har opplevd en moderat temperaturøkning. Det nåværende bevisgrunnlaget kan dermed gi et ufullstendig bilde av effektene av planteetere på arktisk vegetasjon i hele regionen.

Databasen med studier av effekter fra planteetere på arktisk vegetasjon er tilgjengelig gjennom et interaktivt visualiseringsverktøy (Arctic Herbivory Systematic Map) som tillater utforskning av individuelle miljøvariabler og de kodede dataene.

Les hele studien her: Location of studies and evidence of effects of herbivory on Arctic vegetation: a systematic map (biomedcentral.com)

Opprinnelig publisert i The Herbivory Network
Soininen, Eeva Marjatta eeva.soininen@uit.no
Vi anbefaler