Sunne damer i Tromsø viser veien til et langt liv

Ny forskning fra Tromsøundersøkelsen viser at summen av de livsstils-valg vi gjør, har stor betydning for forventet levealder.  

Portretter kvinner
Gifte kvinner lever lengre enn de som ikke er gift, er ett av funnene i den nye studien. Foto: Edvard Kristiansen/Tromsøundersøkelsen
Portrettbilde av Brenn, Tormod
Brenn, Tormod tormod.brenn@uit.no Professor
Portrettbilde av Løvsletten, Ola
Løvsletten, Ola ola.lovsletten@uit.no Forsker og statisker som jobber for Tromsøundersøkelsen
Publisert: 06.05.22 15:31 Oppdatert: 06.05.22 15:42
Innlegget er en del av UiT sitt Forskerhjørne, hvor forskere ved UiT formidler sin egen forskning.
Forskerhjørnet Helse og velferd

En tidligere studie fra Tromsøundersøkelsen har vist at menn som er gift i slutten av 40-årene lever lengre enn de som ikke er gift. Nå viser en ny studie fra Tromsøundersøkelsen samme helsegevinst hos gifte kvinner.

Les også: Large and Growing Social Inequality in Mortality in Norway: The Combined Importance of Marital Status and Own and Spouse's Education

Av mye større betydning for hvor gammel man er, er antall risikofaktor målt midtveis i livet. Samtidig viser denne studien at sunne valg senere i livet, for eksempel å være fysisk aktiv, kan gi flere gode leveår. 

Forskerne har sett på røyking, fysisk inaktivitet, ugift, fedme, høyt kolesterol og høyt blodtrykk hos kvinner i alderen 45–49 år og sammenhengen med hvor lenge man lever. Informasjonen ble innsamlet i den andre Tromsøundersøkelsen, gjennomført i 1979–1980.  

Forskjellen i overlevelse for de med ulikt antall risikofaktorer startet allerede i 60-årsalderen, og økte mot 85 års alder. Av de som hadde flest risikofaktorer ved 45–49 års alder, ble kun 28 prosent eldre enn 85 år. Med færre risikofaktorer midtveis i livet økte overlevelses-prosenten, og aller best ut kom de med ingen risikofaktorer, der 67 prosent ble eldre enn 85 år. Dette viser at summen av de livsstils-valg vi gjør har stor betydning for forventet levealder.  

Denne studien fant at fysisk inaktivitet og røyking var de viktigste enkeltfaktorene for tidlig død. I 1979–1980 var 39 prosent av kvinnene daglig-røykere, mens i år 2007–2008 var denne andelen 14 prosent og 7 prosent i 2015–2016. At så mange sluttet å røyke har bidratt til at mange ble eldre enn 85 år, men størst sjanse for å bli eldre enn 85 år har de som aldri har røykt.  

Forskerne så også på livsstilsendringer senere i livet, da kvinnene var mellom 52 og 64 år. De som sluttet å røyke levde i gjennomsnitt lengre enn de som fortsatte å røyke, og de som ble fysisk aktiv levde i gjennomsnitt lengre enn de som forble inaktive. Dette viser at livsstilsendringer senere i livet kan gi flere gode år sammenlignet med å opprettholde uvanene man har lagt til seg.  

Den sterke sammenhengen mellom antall risikofaktorer midtveis i livet og levealder har tidligere blitt vist i flere studier som inkluderte menn, mens kun én tidligere studie har inkludert kvinner. Det er derfor ny kunnskap disse kvinnene som har deltatt i Tromsøundersøkelsen har bidratt til.  

Studien er publisert i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health.  

Løvsletten, Ola ola.lovsletten@uit.no Forsker og statisker som jobber for Tromsøundersøkelsen
Brenn, Tormod tormod.brenn@uit.no Professor
Vi anbefaler