Rent drikkevann i fokus på Narvik-konferanse

– Hva er viktigere enn rent drikkevann? Rent vann er essensielt for oss alle, understreket dekan Bjørn Reidar Sørensen fra IVT-fakultetet under åpningen av Water Safety Conference 2022 ved UiT i Narvik onsdag.

Barnehånd ved drikkevannskran
To milliarder mennesker mangler rent vann. Ved UiT i Narvik er vanneksperter fra hele verden samlet i disse dager for å diskutere vannsikkerhet. Foto: Pixabay
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.06.22 15:43 Oppdatert: 23.06.22 12:02
Helse og velferd Klima

Den internasjonale konferansen samler eksperter fra blant annet akademia, industri og myndigheter for å utveksle erfaringer og dele kunnskap om ny forskning rundt vannsikkerhet.
Bak konferansen står The International Water Association (IWA), som er verdens største nettverk av fagfolk innen vannsektoren, og med medlemmer fra mer enn 140 land.

For mye og for lite

Den livsnødvendige tilgangen på rent vann ble også understreket av Oliver Schmoll fra Verdens Helseorganisasjons senter for miljø og helse, vann og klima, som deltok på link fra Bonn. For selv om rundt 70 prosent av verdens befolkning har tilgang på det som beskrives som «trygt administrerte drikkevannstjenester», eksisterer det betydelige forskjeller. 

Oliver Schmoll, Verdens Helseorganisasjon Foto: WHO
I dag mangler rundt to milliarder mennesker tilgang på rent vann. Vi har derfor fortsatt en lang vei å gå, sa han. Schmoll understreket også at klimaendringer har en direkte innvirkning på vanntilgangen - enten den øker eller minker -, på sanitærforhold og på helse; for mye vann gjennom for eksempel stadige oversvømmelser, har ødelagt infrastruktur for enorme milliardbeløp og tatt mer enn 2000 menneskeliv bare i Europa de siste 20 årene. På den annen side vil mangel på vann kunne øke risikoen for farlige sykdommer som følge av dårlige sanitærforhold.
For bare å nevne et par konsekvenser.

Diskuterer utfordringer

Ifølge IWA er den mest effektive måten å sikre sikkerheten til en drikkevannsforsyning gjennom bruk av såkalte vannsikkerhetsplaner (WSP). Disse omfatter alle trinn i vannforsyningen fra nedslagsfelt til forbruker og består av en omfattende risikovurdering og risikostyringstilnærming. WSP-rammeverket inngår i dag også i WHOs retningslinjer for drikkevannskvalitet.

Vannsikkerhetskonferansen ved UiT i Narvik har rundt 180 påmeldte. Men utfordringer knyttet til blant annet den usikre flysituasjonen i Norge og Europa ellers, gjorde at en del ennå ikke hadde dukket opp onsdag formiddag. Foto: Espen Viklem Eidum
Ifølge professor Thomas Petterson, leder av konferansens programkomite, vil samlingen i Narvik gi det globale vannsikkerhetsmiljøet muligheten til å dele kunnskap, erfaring og lærdom knyttet til nettopp vannsikkerhetsplanlegging. I tillegg får miljøet muligheten til å diskutere de viktigste utfordringene knyttet til å tilby trygge og pålitelige drikkevannstjenester - inkludert de økende konsekvensene og usikkerheten som oppstår fra klimavariasjoner og -endringer samt den verdensomspennende covid 19-pandemien.
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.06.22 15:43 Oppdatert: 23.06.22 12:02
Helse og velferd Klima
Vi anbefaler