Error rendering component

UiT ga innspill til Arktisk råd

I perioden 2023–2025 er det Norges tur til å lede formannskapet i Arktisk råd. I dag var det oppstartsmøte for å starte forberedelsene, og UiT-rektor Dag Rune Olsen kom med innspill rundt arktisk forskning og utvikling.

Flagg Arktisk råd
Arktisk råds flagg. Foto: Linnea Nordström/Arctic Council Secretariat. CC BY NC ND 2.0
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.09.21 11:39 Oppdatert: 16.09.21 14:59
Arktis Samfunn og demokrati

Norge hadde sist formannskapet i Arktisk råd i perioden 2007–2009. I 2023–2025 skal Norge igjen ha dette ansvaret, og i dag arrangerte Utenriksdepartementet et oppstartsmøte for å starte planleggingen.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, deltok på møtet og med utgangspunkt i arktisk forskning og utvikling la han spesielt vekt på hav, klima og robusthet og tilpasningsdyktighet i arktiske samfunn.

La vekt på hav, klima og robusthet

– Havet er grunnleggende viktig for Norge og det nordlige Norge spesielt – det er det vi lever av, sa Olsen i sitt innlegg. Han minnet om at Norge i sin forrige formannskapsperiode i 2007–2009 satte helhetlig havforvaltning på dagsordenen, og at dette arbeidet fortsatt vil være viktig i fremtiden.

Den siste IPCC-rapporten fra FN gjorde det tydelig at den mest effektive måten å redusere utslipp av klimagasser på, er å redusere utslippet av metan.

– Her kan Norge gå i spissen for konkrete, meningsfylte og effektive tiltak. UiT og forskningsmiljøene i nord har kompetanse på dette og kan bistå, sier Olsen.

Til slutt kom Olsen inn på hvor viktig det er å stadig styrke robustheten og tilpasningsdyktigheten i det arktiske samfunnet, og at UiT blant annet har jobbet med Arktisk råds Arctic Resilience Forum under det islandske formannskapet.

– UiT har en satsing på "resilience" innen mat, helse og energi og kan være vertskap for Arctic Resilience Forum under det norske formannskapet, sier Olsen. Han peker på at det i denne sammenhengen kan være verdt å påpeke at det nordlige Norge er en betydelig matproduserende region med stor eksport av sjømat til verdensmarkedene.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler