NORGE 2030 – Hva skjer de neste ti årene?

Kloden blir varmere. Nordlendingene blir færre. Oljepengene renner ut. Og arbeidslivet er i sterk endring etter covid-19. Hva skjer med Nord-Norge og Norge de neste ti åra? Hvem vinner – hvem taper? Se hele webinaret i opptak her!

Prorektor Kenneth Ruud (t.v.) deltok i debatten som ble ledet av Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.
Prorektor Kenneth Ruud (t.v.) deltok i debatten som ble ledet av Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Med i debatten var også Nina Sandberg, Mari Sundli Tveit, Jonas Stein og Victor Zimmer. Foto: Jonatan Ottesen/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 17.06.21 10:14 Oppdatert: 17.06.21 13:03
Arktis Bærekraft Energi Hav Helse og velferd Klima Kunst og kultur Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati

Nord-Norge, Norge og verden står overfor store utfordringer og muligheter frem mot 2030. En stadig varmere klode, hvor de største temperaturstigningene skjer i nord. Stadig flere mennesker på en klode med begrensede ressurser, samtidig som vi i Nord-Norge ser en motsatt trend, med fraflytting og en aldrende befolkning. Digitaliseringen går stadig hurtigere og gir nye muligheter, men må samtidig veies opp mot personvern og etiske dilemma og faren for å skape en digital kløft. Pandemien har vist oss sårbarheten til det moderne samfunnet, men også viktigheten av global samhandling og tillit mellom folk og beslutningstagere.

Med dette bakteppet begynner regjeringen i disse dager med å legge premissene for norsk forsknings- og høyere utdanningspolitikk frem mot 2030. Parallelt med dette skal UiT lage en ny strategi. Hvilke svar kan forskningen og forskerne gi oss på hvordan vi skal møte disse utfordringene? Hvilke svar kan de ikke gi? Hvordan skal vi organisere forskningspolitikken slik at vi har den kunnskapen og kompetansen vi trenger for morgendagens samfunn? Hva betyr dette for UiTs strategi frem mot 2030?

Se webinaret i opptak her: 

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler