Disse ble valgt på Studentparlamentets konstituerende møte

Studentparlamentet avholdt konstituerende studentparlamentsmøte den 20.05.2021. Der valgte man nytt arbeidsutvalg for perioden 2021/2022.
Hasselberg, Stine-Andrea
Publisert: 21.05.21 00:00 Oppdatert: 21.05.21 13:00
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik

Foto: Runa Sulen Hovland

Studentparlamentets arbeidsutvalg for 2021/2022 er:

Leder: Victor Zimmer (bakerst til høyre)

Nestleder: Tobias Hjermann (forgrunn til høyre)

Medlemmer av arbeidsutvalget: Ida Rabben Trælnes og Jonas Dahlberg Toft (til venstre)

Studentfrivilligheten og studentdemokratiet viktigst

“— Hva vil bli de viktigste arbeidsoppgavene deres i året som kommer? 

” Nå skal vi etter alt å dømme bort fra strenge smittevernstiltak og vi skal løfte frem studentfrivilligheten og studentdemokratiet. Engasjementet til studenter gir så utrolig mye på alle områder fra studiekvalitet til psykisk helse. Dette engasjementet ønsker vi å støtte opp under.”


Studentrepresentanter Universitetsstyret:

Innstillt kvinnelig representant: Maren Irene Gåre Bakkevoll

Innstilt mannlig representant: Ole Andreas Myhrer Smith

Innstilt til kvinnelig vara: Karoline Sveen

Innstilt til mannlig vara: Petter Nikolai Rønning


Studentrepresentanter til Samskipnadsstyret: 

Valgt til faste representanter: Daniel Hansen Masvik

Valgt til fast representant: Silje Heløe Kjær-Olsen

Valgt til vararepresentanter: Dan Terje Nytrem og Bendik Hugstmyr Woie


Studentparlamentets kontroll og organisasjonskomité

Studentparlamentets kontroll og organisasjonskomité består av Alexander Wollmann, Isak Wang Gustavssen og Louise Marie Gustafsson for studieåret 2021/2022.

Hasselberg, Stine-Andrea
Publisert: 21.05.21 00:00 Oppdatert: 21.05.21 13:00
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik

Vi anbefaler