Nytt tilbud for framtidig læring

Barnevern- og sosionomstudenter ved UiT i Alta har fått en helt ny læringsarena, der de kan øve kommunikasjons- og samspillsferdigheter i en simuleringslab.

Teknisk utstyr og to ingeniører
TEKNISK LØSNING: De to IT-ansatte ved UiT i Alta, overingeniør Frank Pedersen og tekniker Stig Arne Leinan Knutsen har sørget for de tekniske løsningene ved simuleringslaben. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.03.21 10:55 Oppdatert: 25.03.21 10:54
Bærekraft Helse og velferd Samfunn og demokrati Teknologi Alta

Rollespill om vanskelige saker i barnevern kan for eksempel gjøres levende og brukes i undervisningen, fordi den nye laben har opptaksutstyr med tre kameraer for å dokumentere rollespillet.

viserektor i simuleringslab
FORKLARER: Initiativtaker til etableringen av simuleringslab, universitetslektor Karen Colban Hoel forklarte viserektor Sveinung Eikeland hvordan det tekniske utstyret brukes når man gjør opptak av rollespill. Foto: Magne Kveseth

De tekniske utfordringene

På denne måten får studentene muligheten til å øve, se på opptakene etterpå og reflektere sammen med medstudenter og lærere i klasserom. Utviklingen av den nye laben er gjort mulig ved bevilgning fra viserektors midler til utvikling av nye tiltak ved campus.

En utfordring med byggingen av en slik simuleringslab har vært den tekniske delen. IT-avdelingens overingeniør Frank Pedersen og tekniker Stig Arne Leinan Knutsen har gått noen runder med ulike tekniske løsninger, før de fikk alt på plass.

Personvernhensyn

– Stig Arne har lett seg frem til et program som kunne takle utfordringene med opptak samtidig fra tre kameraer og som tar hensyn til personvern ved opptak av rollespill. Han fant til slutt på nettet et fantastisk program som tilfredsstilte de kravene som ble satt. Vi trodde først at vi kunne løse teknikken ved hjelp av Teams eller Zoom, men det gikk ikke, sier overingeniør Pedersen. Han legger til at det er Stig Arnes fortjeneste at åpningsseansen for simuleringslaben kunne reddes. 

– Vi slet litt med å finne et program som kunne gjøre opptak av flere kameraer samtidig, men etter en del søking på nettet  prøvde jeg ut dette med en gratisversjon, satte opp en test med flere kameraer på kontoret og fikk det til å fungere. Så nå kan lærerne eller studentene etter en enkel opplæring styre opptak selv, sier Leinan Knutsen. 

Framtidas læringsmåte

Det var viserektor Sveinung Eikeland som sto for den offisielle åpningen av laben. Han snakket om «21st Century Skills», som er et mye brukt uttrykk for dypere forståelse av læring. Det påpekte han som vesentlig når UiT og vertskommunene skal samarbeide om ulike nye satsinger, som i Alta for eksempel omfatter både VIA-senteret og smarthuset for velferdsteknologi. 

Det arbeidet som har endt med etableringen av simuleringslaben, betegnet Eikeland som et typisk «21st Century Skills»-prosjekt. Kravene i utdanninga i dag er at de skal gjøre studentene forberedt på livet ute i samfunnet. 

– Et spørsmål er hvordan studentene kan bruke mer av kunnskapen de får, hvordan de kan samarbeide på en ny måte, bli mer kreative og fleksible og ta selvstendige valg. Det kan studentene lære seg gjennom å utvikle ferdigheter her, sa viserektor Sveinung Eikeland.

Rollerspill i barnevernet
ROLLESPILL: Her spiller universitetslektor Siss-Mari Solli og assisterende instituttleder Tanja Banerji et rollespill hvor en mor får råd om hvordan hun skal takle sin datters ungdomsluner. Foto: Magne Kveseth

Opptak og simulering

Universitetslektor Karen Colban Hoel forklarte hvordan studentene kan simulere situasjoner som de kan ha behov for å øve seg på. Hoel understreket særlig øving på kommunikasjons- og samspillsferdigheter.

Og når bruken av simuleringslkaben ble gjenstand for en demonstrasjon, måtte de to ansatte ved instituttet, Siss-Mari Solli og Tanja Banerji spille rollene som henholdsvis terapeut og mamma. 

 – Samspill og kommunikasjon er sentralt i vår utdanning og de profesjonene vi utdanner studentene til, sa Karen Colban Hoel. Og nevnte at så vel barnevernspedagoger som sosionomstudenter, lærerstudenter, barnehagelærerstudenter og sykepleierstudenter kan benytte laben. Det er også meningen at laben skal kunne brukes av andre ekstyerne samarbeidspartnere som har behov for et lokale, hvor en samtale eller et avhør for den saks skyld skjer med bisittere som gjør opptak av samtalen, enten de bare trenger å øve seg, eller de skal sette seg inn i hvilke utfordinger som er knyttet til forståelsen av de såkalte GDPR-forskrifter. 

Samarbeidspartnere velkommen

Colban Hoel slår fast at rommet egner seg for utprøving av nødvendige yrkesspesifikke ferdigheter, for observasjon og tilbakemelding, samt opptak av øvingssituasjonene.

 – Rommet vil være tilgjengelig på tvers av og i samarbeid mellom de ulike instituttene på campus. Rommet er også til bruk for UiTs mange samarbeidspartnere på utsiden av universitet og vi vil invitere våre ulike samarbeidspartnere til visning og presentasjon, avslutter universitetslektor Karen Colban Hoel. 

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler