Uttalelse fra UiT-styret etter orientering om praksisportal-saken

Uttalelse fra universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet etter styremøte fredag 19. mars. 

Dag Rune Olsen foran Labyrinten UiT
Dag Rune Olsen Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.03.21 13:37 Oppdatert: 19.03.21 14:28
Om UiT

  1. Styret ved UiT har i sitt møte 19.3 fått en orientering fra universitetsdirektøren om praksisportalsaken ved Universitetet i Bergen og en vurdering av mulige berøringspunkter til forhold ved UiT.
  1. Styret legger til grunn at det er dokumentert forhold i praksisportalsaken ved UiB som er å anse som kritikkverdige, og har etter en selvstendig vurdering konkludert med at det ikke er kommet frem momenter som er tilstrekkelig alvorlige til å få konsekvenser for tidligere vedtak, eller for inngåtte avtaler mellom UiT og Dag Rune Olsen. 
  1. Styret ser frem til at Dag Rune Olsen skal tiltre som rektor ved UiT 1.8.2021.
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver