UiT med kunstig intelligens for framtida

Master i kunstig intelligens, «Ocean leadership» og bachelorstudier i havteknologi og økonomi og administrasjon, er nye studietilbud ved UiT etter vedtak i universitetsstyret. Handelshøgskolen må tilsette flere fagfolk.

Robot hånd med ikoner svevende over
Illustrasjon: UiT med kunstig intelligens for framtida Foto: UIT/ARKIVET
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.12.20 12:00 Oppdatert: 18.12.20 19:22
Teknologi Økonomi Tromsø Alta Harstad Narvik

Når det til høsten tas opp 20 studenter til Fakultet for naturvitenskap og teknologi som skal studere kunstig intelligens, betyr det at de ferske studentene starter på et femårig løp som ender med en mastergrad. Etter fullgått løp kan studentene titulere seg som sivilingeniører, fremgår det av universitetsstyrets vedtak.

Former fremtiden teknologi

I studiekatalogen heter det at «Dette studiet gir deg kunnskap som gjør at du kan være med på å forme framtidens teknologi. Metoder og verktøy fra kunstig intelligens inngår i dag i de fleste områder av kunnskapsproduksjon, utvikling, og annen verdiskapning i dagens samfunn.»

Kunstig intelligens master
FREMTIDENS TEKNOLOGI: Når UiT neste høst tar opp 20 masterstudenter til sivilingeniør i kunstig intelligens, betyr dette ei utdanning for framtidas teknologi. Foto: UiT/arkivet

– Dette studieprogrammet vil man kunne søke på ved neste runde opptak under Samordna opptak, forteller rådgiver ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Marianne Iversen.

– Det stemmer. Vi har gjennom godt samarbeid mellom tre institutter fått etablert et nytt studium i kunstig intelligens på veldig kort tid. Dette er noe Maskinlæringsgruppa har savnet og etterlyst, ettersom vi har et fagmiljø som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, og dermed har et godt grunnlag for å konkurrere om studentene på dette området, sier leder for Maskinlæringsgruppa, Stian Normann Anfinsen, som blir såkalt programstyreleder for det nye studiet.

Vil du søke?

Anfinsen sier det er Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for informatikk og Institutt for matematikk og statistikk som sammen har sydd i hop det nye masterstudiet som universitetsstyret godkjente i slutten av november.

Et annet nytt masterstudium som høsten 2021 skal kunne ta i mot 20 nye studenter, er erfaringsbasert mastergradsprogram i «Ocean leadership». Dette er et studium som blir basert på samlinger, og her er det Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi som er ansvarlig.

Havbruk og spesialisering

Det ble i styremøtet også bestemt at de til sammen 37 studieplassene for ingeniør i nautikk og spesialisering i havbruksteknologi blir endret.

HELT NYTT: Her haler mannskapet på Grieg sin oppdrettsbåt opp hjemmet til lusespisende rognkjeks, hvor de kan hvile seg mellom øktene som lusespisere i oppdrettsmerdene på Korsfjorden.
HELT NYTT: Her haler mannskapet på Grieg sin oppdrettsbåt opp hjemmet til lusespisende rognkjeks, hvor de kan hvile seg mellom øktene som lusespisere i oppdrettsmerdene på Korsfjorden. Foto: Magne Kveseth/UiT

Les også: Inngår samarbeid om havforskning

Universitetslektor Magne-Petter Sollid ved NT-fak sier nautikk ingeniør er gjort om til havteknologi ingeniør med 17 studieplasser, mens bachelor nautikk er opprettet som nytt studium med 20 studieplasser.

– Forhåpentligvis får vi flere søkere ved at det nå er lettere å komme inn på nautikk siden det ikke er ingeniør. I tillegg er spesialiseringen havbruksteknologi gjort om til eget ingeniørstudium i havteknologi med tre spesialiseringer, havbruksteknologi, maritim digitalisering og grønn skipsfart. Dette håper vi blir populært. Og vi får ingen nye studieplasser, bare en omorganisering av tilbudet, sier Sollid.

Pøser på med studenter

Handelshøgskolen fikk godkjent en endring i sine nettstudietilbud, der bachelor i samfunnsøkonomi endrer navn til bachelorprogram i samfunnsøkonomi med datavitenskap. Samtidig godkjente styret etableringen av et bachelorprogram i økonomi og administrasjon, nettbasert (180 studiepoeng) med oppstart høsten 2021, der 300 nye studenter kan bli tatt opp. Fra før har Handelshøgskolen UiT drøyt 1150 studenter ved årsstudier i ledelse, bedriftsøknomi og prosjektledelse. De nye studiene skal ledes og administreres av Handelshøgkolen UiT i Alta.

Da nyheten om vedtaket i universitetsstyret ble kjent skrev iFinnmark.no at handelshøgskolen ved UiT i Alta nå har fått betalt for årelang jobbing som sikrer kompetansearbeidsplasser i Finnmark.

– Dette er den første virkelig store anerkjennelsen fra UiT, sa assisterende instituttleder Jørund Greibrokk ved Handelshøgskolen, UiT i Alta til iFinnmark.no.

– Vi har jobbet for dette siden 2010, da vi startet ledelsesutdanningen, sa Greibrokk.

Med friske midler kan han nå fordele 9,1 millioner kroner over tre år til å styrke staben og utdanningsforløpet.

Økonomi administrasjon Greibrokk
KJEMPEUTTELLING: Etter 10 år med ulike typer nettstudier kommer nå Handelshøgskolen UiT opp med en nettbasert bachelor i økonomi og administrasjon. Foto: UiT/Magne Kveseth

– Vi må tilsette flere, og det følger med tre stillinger og noen til, sier den assisterende instituttlederen, som legger til at vedtaket også gir dagens stab arbeidsro de kommende årene.

– Vedtaket sikrer også dagens stab. Nå trenger vi kun å tenke på utviklingen av studiene, sier Greibrokk.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler