Begravde løsmasser avslører når Golfstrømmen kom til Polhavet

Historien om Golfstrømmen strekker seg over mange millioner år, og kan leses av i marine avleiringer som i dag ligger begravd under mer enn 1000 meter med sand og leire avsatt under istidene.

Mortensen, Kai
Publisert: 02.12.20 10:00 Oppdatert: 02.12.20 09:26

Les den populærvitenskapelige artikkelen skrevet av førsteaman. Tom Arne Rydningen på Forskning.no: https://forskersonen.no/geologi-meninger-populaervitenskap/begravde-losmasser-avslorer-nar-golfstrommen-kom-til-polhavet/1779318

Mortensen, Kai
Publisert: 02.12.20 10:00 Oppdatert: 02.12.20 09:26
Vi anbefaler