– Gledelig at universitetsmuseet løftes fram

Regjeringens nordområdemelding fastslår at forprosjektet til nytt universitetsmuseum i Tromsø skal fullføres.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 27.11.20 12:29 Oppdatert: 27.11.20 12:33
Kunst og kultur Naturvitenskap

Slik skal det nye museet se ut innvendig.
Slik skal det nye museet se ut innvendig. Foto: Henning Larsen Architects

– Det er gledelig at regjeringen velger å si dette klart og tydelig i denne stortingsmeldingen. Vi tolker det som et signal om at de også har tenkt til å gi oss startbevilgning så snart forprosjektet og reguleringsarbeidet er ferdig, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

Signalet i nordområdemeldingen kommer få dager etter at UiT har formalisert framtidig eierskap til ny tomt sentralt i Tromsø sentrum der det nye bygget skal realiseres.

Med disse to milepælene gjenstår to viktige prosesser: Ferdigstilling av reguleringsplanprosessen og Stortingets startbevilgning.

– Prosjektet ble nevnt i statsbudsjettet, det løftes fram i nordområdemeldingen – og dermed regner vi med at regjeringen også har planer for å gi oss startbevilgning. Forprosjektet er så godt som avsluttet. Neste trinn er å få på plass de politiske vedtakene slik at byggingen kan starte, sier Husebekk.

Vi anbefaler