Trenger ingeniør-studenter til pilotprosjekt


Er du ingeniørstudent ved UiT i Narvik og ønsker å knytte nærmere kontakt med lokalt næringsliv? Da vil Silje Bergh Lorentzen høre fra deg.

UiT trenger ingeniørstudenter som vil samarbeide med lokalt næringsliv om blant annet bachelor- eller masteroppgaver. Nå kan du melde deg på "Driv Hålogaland".

– Vi trenger 15 ingeniørstudenter som ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv opp mot for eksempel bachelor- eller masteroppgaver, sier Lorentzen, seniorrådgiver ved VINN og hentet inn for å lede det UiT-initierte pilotprosjektet «Driv Hålogaland».

Interessert? Registrer deg her!

Kontakten mangler

Undersøkelser viser at rundt 7 av 10 av UiTs studenter får seg jobb i landsdelen etter endt utdannelse. Samtidig går ca 40 prosent av universitetets studenter gjennom et studieløp uten å være i organisert kontakt med arbeidslivet. Enkelte studentgrupper er også hardere «rammet» enn andre. Der en sykepleierstudent har lange praksisperioder, er situasjonen langt fra den samme for studenter på typiske økonomi- og teknologifag. Via prosjektet «Driv Hålogaland» ønsker UiT derfor å bedre koblingen mellom disse studentgruppene og arbeidslivet.

30 studenter og seks bedrifter

Planen er at totalt 30 studenter fra UiT i Harstad og Narvik gjennom et halvt år skal bli kjent med en privat eller offentlig bedrift i regionen gjennom prosjektet. Seks bedrifter har allerede takket ja til å bidra. 
Målet er at koblingen mellom student og bedrift skal resultere i direkte avtaler om bachelor- eller masteroppgaver, sommer- eller deltidsjobber, trainee-stillinger eller internships.
– En kobling til relevant næringsliv i nord, kan bidra til å gjøre det mer
attraktivt for studentene å etablere seg med arbeid og bosted i landsdelen. Det handler mye om bevisstgjøring rundt mulighetene som finnes i regionen – og kunnskap om kvalifikasjonene som kreves for en fremtid i virksomhetene, sier Lorentzen.

Fem møter

I tillegg til en kick-off og et avslutningsmøte er det lagt opp til tre møter mellom studentene og den aktuelle bedriften – både i bedriftslokalene og på campus. 
– Siden dette er rettet mot studenter som skal skrive enten bachelor- eller hovedoppgave, er vi på leting etter andreårsstudenter på bachelorstudiet eventuelt førsteårsstudenter på master, sier Silje Bergh Lorentzen.
Oppstart for prosjektet er så snart som mulig i forhold til korona-restriksjoner.
– Vi ser for oss oppstart tidlig i januar, sier Silje Bergh Lorentzen, som ber interesserte ingeniørstudenter om å melde seg på til prosjektet. 

Interessert? Registrer deg her!

På Twitter   #norgesarktiske