Ny rapport fra Folkehelseinstituttet: Barn, unge og kriminalitet

Rapporten som er utarbeidet av en ekspertgruppe har sett på hvordan man kan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? 

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 13.11.20 09:56 Oppdatert: 13.11.20 10:09

Rapporten "Barn, unge og kriminalitet" inneholder en oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering. Vurderinger og råd i rapporten er basert på innspill fra relevante kunnskapsoppsummeringer og forskning, nasjonale og internasjonale eksperter, forfattergruppens egen kompetanse, og på kunnskap og erfaringer fremkommet gjennom drøftinger og innspill fra bruker- og referansegruppe nedsatt i forbindelse med oppdraget. 

Rapporten finnes på Folkehelseinstiutttets nettsider.

Vi anbefaler