Bli seminarleder på ISV!

Har du lyst å bli seminarleder på Institutt for samfunnsvitenskap? Søknadsfrist 1. Desember. 

Stenvold Øien, Catrine
Publisert: 09.11.20 13:00 Oppdatert: 16.11.20 10:39
Tromsø

Vi lyser ut stillinger som seminarledere for vårsemesteret 2021. Stillingen som seminarleder innebærer å organisere og lede seminarer samt legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner og rette oppgaver. Arbeidet innebærer bruk av både Campus og digitale plattformer. Seminarledere får lønn for seminarundervisning, forberedelse til seminarer og oppgaveretting. Seminarleder kan ta alle seminargruppene i ett emne eller det kan deles opp på flere seminarledere. Det er også mulig å være seminarleder innenfor flere emner. 

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at man har gjennomført emnet (eller tilsvarende) tidligere med godt resultat. Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Erfaring som seminarleder eller underviser er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsomfang og lønn
Stillingen lønnes etter statens regulativ for vitenskapelig assistent, som gir lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 42 for studenter med avlagt mastergrad. Forberedelsene inkluderer møter, lesing av pensum, utforming av seminaropplegg i tråd med tema for tilhørende forelesninger og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. For hver time undervisning inngår det 2 timer med forberedelse. Det vil si at arbeidsomfanget til seminarleder for en gruppe i SOS-1001 tilsvarer 78 timer arbeid, fordelt på 26 timer undervisning og 52 timer for- og etterarbeid. I tillegg kan det komme retting av arbeidskrav. Omfanget på lesing, vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav regnes til å være 1 time pr. arbeidskrav. Antall seminarledere per emne blir fordelt etter størrelsen på emnet/antall seminargrupper. Obs! Antall seminargrupper kan øke av smittevernhensyn. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre seminar digitalt.

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av tema som gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Opplæringen er lønnet.

Ved semesterstart organiseres det et møte med emneansvarlige og studiekonsulent for å avklare praktiske og faglige spørsmål tilknyttet seminaropplegg. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Å arbeide som seminarleder er faglig lærerikt og pedagogisk utfordrende, noe som gir god ballast i arbeidet med faget. Instituttet oppfordrer alle som har interesse for emne til å søke.

Stillinger

2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe (uke 5 – 14).

2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe (uke 9 – 17). I tillegg leverer studentene ett obligatorisk arbeidskrav på ca. 1800 ord som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent og gis faglig tilbakemelding på.

4 seminargrupper med 26 timer undervisning per gruppe (uke 4 - 17). I tillegg leverer studentene en obligatorisk oppgave på to sider tilknyttet seminar som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent og gis faglig tilbakemelding på.  

3 seminargrupper med 16 timer undervisning per gruppe (uke 4 - 12).  I tillegg leverer studentene en obligatorisk oppgave på 800-1200 ord som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent og gis faglig tilbakemelding på.  

3 seminargrupper med 16 timer undervisning per gruppe (uke 3 – 10). I tillegg leverer studentene en obligatorisk oppgave på 2800 ord som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent og gis faglig tilbakemelding på + gjennomføre ett gruppearbeid som skal presenteres muntlig. 

2 seminargrupper med 6 timer undervisning per gruppe (uke 6 - 12).

4 seminargrupper med 14 timer undervisning per gruppe (uke 4 – 18).

4 seminargrupper med 14 timer undervisning per gruppe (uke 10 – 17).

2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe (uke 4 – 15).

Kun retting av arbeidskrav.

3 seminargrupper med 18 timer undervisning i hver gruppe (uke 3 – 7).

1 seminargruppe med 8 timer undervisning (uke 8).

Send søknad til iss.adm@hsl.uit.no innen 1. desember 2020.

Vennlig hilsen                                                           

Kontorsjef - Rita Johansen -  rita.johansen@uit.no

Studiekonsulent Statsvitenskap - Catrine Stenvold Øien -  catrine.stenvold.oien@uit.no

Studiekonsulent Sosialantropologi - Michael Sverdrup Stenberg - michael.s.stenberg@uit.no

Studiekonsulent Sosiologi - Elisabeth Thørring Dalsbø - elisabeth.t.dalsbo@uit.no

Vi anbefaler