Støtter oppfordring fra statsministeren / Supports the call of the Prime Minister

Rektor Anne Husebekk oppfordrer studenter og ansatte ved UiT til å tenke ekstra mye på smittevern framover. 

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 23.10.20 14:43 Oppdatert: 24.10.20 12:02

(Scroll down for English version)

Anne Husebekk. Rektor ved UiT. Dame som sitter ved en datamaskin.
UiT-rektor Anne Husebekk ber alle om å tenke ekstra mye på smittevern i dagene framover. Her fra da hun selv satt permanent på hjemmekontor tidligere i år på grunn av koronapandemien. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

Regjeringen holdt fredag ettermiddag pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge der de varslet at det kan komme nasjonale innstramminger allerede fra neste uke.

– Vi ser at smitten øker flere steder. Vi ser også at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper, og det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige. Dette er bekymringsfullt. Derfor varsler vi allerede nå at det kommer nasjonale innstramminger neste uke. Tiltakene vil være målrettet mot de områdene der smitten nå sprer seg, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra regjeringen.

Bør begrense sosial omgang

Solberg oppfordrer derfor alle til å begrense antallet personer man omgås i helgen som kommer. UiT-rektor Anne Husebekk støtter denne oppfordringen. 

– Jeg håper alle ansatte og studenter ved UiT vil følge statsministerens oppfordring om at hver en og må tenke på hvor mange vi omgås i helgen og forsøke å begrense antallet. Pandemien er på ingen måte over, og vi må fortsette den gode dugnadsånden for å begrense smitten, sier Husebekk.

Les om UiTs håndtering av koronapandemien her

-------------------------------------------------------------------

Rector Anne Husebekk encourages students and staff at UiT to think extra hard about infection prevention in the future.

On Friday afternoon, the government held a press conference on the corona situation in Norway, where they announced that national tightening measures could take place as early as next week.

– We see that the infection is increasing in several places. We also see that the infection has begun to spread to older age groups, and there is a significant risk that the numbers will continue to rise. This is worrying. Therefore, we are already announcing that there will be national tightening measures next week. The measures will be targeted at the areas where the infection is now spreading, says Prime Minister Erna Solberg in a press release from the government.

Should limit social interaction

Solberg, therefore, encourages everyone to limit the number of people you socialize with this coming weekend. UiT Rector Anne Husebekk supports this call.

– I hope all employees and students at UiT will follow the Prime Minister's call that everyone must think about how many we associate with this weekend and try to limit the number. The pandemic is by no means over, and we must continue the good work ethic to limit the infection, says Husebekk.

Read about UiT's handling of the corona pandemic here

Vi anbefaler