Å snakke om det som er vanskelig

Temaet for Verdensdagen for psykisk helse i år er "Spør mer", "Vær oppmerksom" og "Vise interesse". Å snakke om alvorlige tema kan oppleves som vanskelig for mange. Gjennom to filmsnutter vil vi komme med eksempler på hvordan man kan snakke om to viktige tema.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 15.10.20 13:45 Oppdatert: 15.10.20 13:41

RKBU Nord tilbyr tjenestestøtte til kommunale og statlige tjenester innen psykisk helse for barn og unge og barnevern.  "Gode og vonde hemmeligheter" og "Forebygging av selvmord" er en del av videreutdanningsemnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Videoene viser en intro til temaene, spilt inn av fagpersoner på deres egne kontorer.  

Det vanskelige spørsmålet

Universitetslektor og kursleder i Førstehjelp ved selvmordsfare, Anne-Kari Johnsen tar opp "Det vanskelige spørsmålet - å spørre om selvmordstanker". "Det vanskelige spørsmålet" handler om hvordan spørre og reagere hvis man er bekymret for om noen har selvmordstanker. RKBU Nord samarbeider med Vivat som er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. 


 
 ​

Gode og vonde hemmeligheter

Noen hemmeligheter er hyggelige å fortelle, mens andre kan være veldig vanskelige å snakke om. Hvordan kan vi hjelpe barn til å fortelle om det som er vondt og hvordan skal vi som voksne ta imot en vond hemmelighet?

Universitetslektor Oddbjørn Løndal og høgskolelærer/ øvingslærer Janne Evertsen vil gi en introduksjon til hvordan vi på RKBU Nord jobber med temaet "Gode og vonde hemmeligheter". De vil komme med eksempler på hvordan man kan snakke direkte til barn i ordinære barnehagegrupper og småskoleklasser om temaene krenkelser, vold og overgrep mot barn.

Materialet er hentet fra et utviklingsprosjekt ved RKBU Nord, UiT i tilknytning til programserien De Utrolige Årene (DUÅ), men presenteres nå som tre temasamlinger som kan brukes frittstående uten tilknytning til DUÅ. Filmen inneholder informasjon om selve utviklingsprosjektet, eksempler, filmsnutter og konkrete tips om hvordan temaene kan presenteres i barnehage og småskole, samt litt om erfaringene vi har gjort oss med arbeidsmodellen siden oppstarten for 3-4 år siden.

 

Vi anbefaler