Kjemper for museum, fartøy og rettsgenetisk senter

UiT-rektor Anne Husebekk lover at den ekstraordinære satsingen på utdanning i forslaget til statsbudsjettet skal gi god uttelling i Nord-Norge. Men hun er skuffet over at tre av UiTs viktigste satsinger er uteglemt. 

Moe, Trude Haugseth
Publisert: 07.10.20 13:30 Oppdatert: 07.10.20 15:08

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk
Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, ber Nord-Norge-benken på Stortinget kjempe for viktige satsinger i nord i neste års statsbudsjett. Foto: Tomas Rolland/UiT

Regjeringa la i dag fram sitt forslag for statsbudsjett for 2021. Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, lover at den ekstraordinære satsingen på utdanning i forslaget til statsbudsjettet skal gi god uttelling i Nord-Norge. Men hun er skuffet over at tre av universitetets viktigste satsinger er uteglemt. 

– Vi er glade for at regjeringen satser på utdanning, forskning og innovasjon, men vi er skuffet over at tre av våre viktigste satsinger i og for Nord-Norge heller ikke i år nevnes i statsbudsjettet, sier rektor Anne Husebekk. 

Savner midler til rettsmedisinsk senter 

Satsingene hun etterlyser midler til er et nytt universitetsmuseum, et forskningsfartøy som på sikt kan erstatte dagens «Helmer Hanssen» og penger til drift av Rettsgenetisk senter. I de neste ukene, fram til Statsbudsjettet skal vedtas, vil UiT jobbe for at Stortinget skal løfte dem fram. 

– Jeg hadde forventet at regjeringen i det minste i ord hadde løftet fram disse satsingene. Når det ikke skjer, vil vi be om hjelp i Stortinget og fra Nord-Norge-benken, sier rektor Anne Husebekk.  

Helt siden 2008 har det vært en politisk målsetting å bygge opp et fagmiljø i Tromsø som kan hjelpe politiet med DNA-analyser. Det har resultert i at UiT har etablert Rettsgenetisk senter, men midlene til drift uteblir likevel på statsbudsjettet.  

– Dessverre velger regjeringen å unnlate å bevilge de 9,1 millioner kronene som må til for at UiT skal kunne gjøre den jobben Stortinget ønsker, sier Husebekk.  

Les også: Klare for å gjøre DNA-analyser for politiet

Trenger midler til museumsbygg og forskningsfartøy 

Heller ikke et nytt universitetsmuseum er nevnt med et ord i forslaget til statsbudsjett.  

– Mens Norge satser enorme beløp på bygg i Trondheim og Vikingmuseet i Oslo, er ikke Norges arktiske universtetsmuseum i Tromsø ofret et ord. Jeg hadde trodd det skulle få en omtale med signaler om at regjeringen er innstilt på å raskt få realisert det nye bygget til museet, sier UiT-rektoren.  

Forskningsskipet «Helmer Hanssen» må erstattes senest i 2026. Det tar tid å skaffe et nytt fartøy, men heller ikke det er nevnt i forslaget til statsbudsjett.  

– Disse tre satsingene vil vi nå be både opposisjonspartiene og regjeringspartiene løfte fram i Stortingets arbeid med budsjettet, sier Husebekk.  

Tilfreds med satsing på utdanning, men ikke kutt 

I budsjettforslaget for 2021 foreslår regjeringen en totalbevilgning til UiT Norges arktiske universitet på 3,6 milliarder kroner. Det er en nominell økning på 5,95 prosent fra i fjor.  

Husebekk er tilfreds med at regjeringen viderefører den ekstraordinære satsingen på utdanning i lys av koronakrisen.  

– UiT vil selvsagt gjøre sin del av jobben. Vi har fått tildelt 372 nye studieplasser som skal opprettholdes også til neste år, sier Husebekk.  

Hun påpeker imidlertid at den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som Solberg-regjeringen innførte fra budsjettåret 2015 er uheldig i en tid man virkelig trenger å satse på utdanning, forskning og innovasjon. Reformen innebærer at alle statlige virksomheter får 0,5 prosent kutt i sine driftsutgifter. For UiT betyr det et kutt på 17 millioner kroner for neste år, og 131 millioner kroner til sammen gjennom de siste sju årene.   

– Det er flott at det satses på forskning, nye studieplasser, og innovasjon i statsbudsjettet, men vi trenger en administrasjon til å holde hjulene i gang – spesielt på UiT som i dag er spredt over ti forskjellige studiesteder over hele Nord-Norge. Det er ikke mer å avbyråkratisere nå, sier Husebekk.  

Fikk midler basert på resultater 

– Samtidig har våre egne ansatte på UiT bidratt svært godt de siste årene – noe som gir oss en positiv uttelling i statsbudsjettet på 13,8 millioner, avslutter Husebekk.  

Vi anbefaler