Norsk Geologisk Ordbok til studentene

For syvende året på rad fikk studentene på innføringskurset i geologi utdelt Norsk Geologisk Ordbok. Av smittevernhensyn, og siden forelesningene er digitale, ble det i år gruppevise utdelinger under øvingssamlingene i forrige uke.

Mortensen, Kai
Publisert: 05.10.20 14:30 Oppdatert: 05.10.20 14:19

Boka ble publisert i 2013, og var den første geologiske ordboken utgitt i Norge. Den er sammenstilt av Ellen M.O. Sigmond, Inge Bryhni og Knut Jorde, og finansiert med støtte fra NGU. Boka inneholder ca. 10 000 oppslagsord fra geologi og tilgrensende fagfelt. 

Boka tar for seg blant annet bergarter, mineraler, fossiler, miljøbegreper og georisiko, samt gruver, gruvedrift og begreper fra oljeindustrien. Den har engelske oversettelser for alle oppslagsordene samt en engelsk-norsk ordliste.

Boka er ikke bare en velkomstgave til studentene, den skal også gi studentene enkel tilgang til norsk fagterminologi, slik at den bidrar til å vedlikeholde det norske språk i utdanningen av fremtidige geologer.

Sammen med  boka får studentene et kort som viser et tynnslip av en amfibolitt som forekommer i nærheten av Tromsø. Baksiden av kortet har en velkomsthilsen signert foreleser og administrasjonen ved Institutt for geovitenskap.

Gruppevise utdelinger i forbindelse med øvingssamlingene. Foto: Kai Mortensen
Mortensen, Kai
Publisert: 05.10.20 14:30 Oppdatert: 05.10.20 14:19
Vi anbefaler